Attest van Oorsprong

Importeer je uit een ontwikkelings- of minder ontwikkeld land? Dan kunnen invoerrechten verlaagd worden met een:

  • Certificaat van Oorsprong Form A (GSP Certificate of Origin Form-A)
  • Attest van Oorsprong (Statement on Origin)

Het Attest van Oorsprong is een verklaring die de leverancier op de factuur plaatst. Deze verklaring vervangt op termijn het Form A (30 juni 2020). Wellicht heb je dan ook te maken met de REX-database.

Let op: In het handelsakkoord met Japan (JEFTA) wordt ook gewerkt met een Attest van Oorsprong. De verklaring heeft dan als titel "Statement of Origin".

Coronacrisis: tijdelijk digitaal certificaat toegestaan

Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Normaal is bij invoer een origineel herkomst- en oorsprongscertificaat nodig. Het is nu tijdelijk toegestaan om deze certificaten óók digitaal te laten zien aan de Douane. Een papieren kopie is ook toegestaan. De maatregel geldt voor: certificaten goederenverkeer EUR.1, certificaten goederenverkeer EUR-MED, certificaten van oorsprong FORM A en A.TR certificaten.

Bevordering handel en import

Het Form A en het Attest van Oorsprong dienen ter bevordering van handel met en import uit ontwikkelingslanden. Beiden maken deel uit van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen.

Procedure Attest van Oorsprong

Het Attest van Oorsprong, vervangt sinds 1 januari 2017 in fases het Form A. Het moment van vervanging verschilt per ontwikkelingsland. Per 30 juni 2020 werken alle deze APS landen, met het Attest van Oorsprong. Welke stappen kun je nemen?

  • Controleer of het land werkt met het Attest van Oorsprong.
  • Is de waarde van de zending hoger dan 6.000 euro? Dan is registratie nodig van jouw exporteur (leverancier) in het Zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Voor zendingen met een lagere waarde, is geen registratie nodig.
  • De exporteur (leverancier) plaatst het Attest van Oorsprong op de factuur of een ander handelsdocument. Deze hoeft niet ondertekend te worden. Maar de goederen wel voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Het Attest van Oorsprong dient te worden opgesteld in de Engelse, Franse of Spaanse taal. De tekst van het Attest van Oorsprong wijkt af van de factuurverklaringen bij andere handelsakkoorden.

REX-database

Heeft de zending die je wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan 6.000 euro? Dan is registratie door de exporteur in dat land nodig in het Registered Exporter (REX). REX is een door de EU openbare database. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Na de registratie is de exporteur een Registered Exporter. Tot het moment van registratie mag de exporteur nog het Form A gebruiken.  Na de registratie moet de exporteur de Attest of Origin gebruiken.

Is een ontwikkelingsland eenmaal gestart met REX-registratie, dan moet iedere exporteur in dat land zich binnen 1 kalenderjaar registreren.

Let op: Vanaf 1 juli 2018 mogelijk geen tariefpreferentie bij invoer uit bepaalde APS-landen

Er zijn ontwikkelingslanden die het REX-systeem te laat hebben ingevoerd. Gevolg is dat je vanaf 1 juli 2018 geen vrijstelling of verlaging van invoerrechten krijgt uit deze landen. Een overzicht van deze landen vind je op de website van de Europese Commissie. Het gaat om de landen met vermelding ‘REX system not yet applied’ in de tweede kolom en ‘31/12/2017’ of ‘31/12/2018’ in de derde kolom. Uit deze landen krijg je geen verlaging of vrijstelling. Het maakt niet ui of ze nu een Form A aanleveren of een Attest of Origin aanleveren.

Registratie Europese bedrijven

Vanaf 1 januari 2017 is REX-registratie ook mogelijk voor bedrijven in EU-landen. Bijvoorbeeld omdat je gebruikmaakt van de regeling Donor Country Content. Of omdat je goederen uit ontwikkelingslanden doorvoert naar Zwitserland, Noorwegen (en in de toekomst ook Turkije).

Het REX-systeem wordt ook gebruikt bij export naar Canada en Japan. Volgens de handelsakkoorden CETA en JEFTA moet je een nREX registratie hebben. De voorwaarden zijn:

  • Het gaat om exportzendingen met een waarden van meer dan 6.000 euro.
  • De goederen moeten voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Bewerking van EU-producten

In ontwikkelingslanden kun je goederen produceren of bewerken uit grondstoffen en productonderdelen uit de EU. Gebruik je daarbij de Donor Country Content regeling? Dan kan het nodig zijn om een REX registratie aan te vragen. Voor zendingen met een waarde van niet meer 6.000 euro is deze registratie niet nodig. Is de waarde hoger? Dan moet je in de tekst van de factuurverklaring verwijzen naar je REX registratienummer. Dit geldt ook voor zendingen naar Canada en Japan. Bij exportzendingen naar landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft gesloten gebruik je een andere verklaring. Je moet in dat geval in het bezit zijn van de vergunning Toegelaten Exporteur (TE). En op de verklaring verwijs je naar het nummer van je vergunning TE.

Let op! Je kunt bij de Donor Country Content regeling sinds 1 januari 2018 geen gebruik meer maken van EUR.1 certificaten. Dit is vervangen door de REX-registratie.

Doorvoer van goederen

Stel, je hebt goederen uit ontwikkelingslanden besteld met een Attest of Origin. En je wilt deze goederen niet importeren, maar doorleveren naar een klant in Zwitserland en Noorwegen (en op termijn Turkije). Dat doorleveren doe je dan “onder douanetoezicht”. In dat geval kan je het ontvangen Attest of Oorsprong zelf opmaken op je eigen naam. Zo komt je klant in aanmerking voor verlaging van invoerrechten. En weet deze vervolgens niet wie jouw leverancier is.

Meer informatie

De tekst van de Attest van Oorsprong vind je online bij de Douane ("Mededeling nr. 4). Daar staat ook informatie waarom je moet registreren en hoe het proces loopt.

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over exportdocumenten.

InfoPage