Belastingtarieven in 2021

Voor diverse belastingen gelden sinds 1 januari nieuwe tarieven. Grensbedragen zijn gewijzigd en de heffingskortingen aangepast. Een overzicht van diverse belastingtarieven in 2021.

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting of btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Het standaard btw-tarief is 21%. Je brengt de btw in rekening aan je klant. De door jou betaalde btw op kosten en investeringen mag je terugvragen. Het verschil draag je af aan de Belastingdienst, meestal per kwartaal.

Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Lees er meer over op de site van de Belastingdienst.

Heb je per kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet? Dan kun je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Je brengt geen btw meer in rekening aan je klanten, maar kunt ook geen betaalde btw verrekenen. Laat je goed adviseren over de vraag of deze regeling voor jou interessant is.

De inkomstenbelasting

Over je persoonlijk inkomen betaal je inkomstenbelasting (IB). Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap is er de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Je verlaagt hiermee de belastbare winst uit je bedrijf en betaalt zo minder belasting.

Ondernemersaftrek 2021

Voldoe je aan het urencriterium van 1.225 in het bedrijf gewerkte uren? Dan kom je als zelfstandige in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek van 6.670 euro in 2021 (was 7.030 euro in 2020). Dit bedrag wordt de komende jaren verder afgebouwd. Is jouw belastbaar inkomen 68.508 euro of meer? Dan kun je jouw persoonlijke aftrekposten zoals de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling en betaalde hypotheekrente niet meer tegen het tarief in de hoogste belastingschijf in aftrek brengen. Het maximale tarief voor aftrek is dit jaar beperkt tot 43% (was 46% in 2020) en wordt bij het invullen van de belastingaangifte automatisch berekend. In de coronaperiode geldt een versoepeld urencriterium.

Mkb-winstvrijstelling 2021

Over de winst die na eventuele aftrek van de ondernemersaftrek overblijft, mag je 14% mkb-winstvrijstelling in mindering brengen. Ook hiervoor geldt een maximaal aftrekpercentage van 43%.

Tarief inkomstenbelasting

Box 1: Inkomen uit arbeid

In box 1 wordt in twee schijven je inkomen uit arbeid belast. Winst uit onderneming valt hier ook onder. De belastingschijven 2021 zijn

Inkomen
Belastingpercentage
tot € 68.508
37,10% (37,35% in 2020)
vanaf € 68.508
49,50% (ongewijzigd)

Voor AOW-gerechtigden geldt tot ca 35.942 euro een tarief van 19,20%.

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Heb je, samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen of winstbewijzen in een vennootschap of stemrecht in een coöperatie? Dan heb je een aanmerkelijk belang. De winst die je uit aanmerkelijk belang ontvangt, wordt in box 2 van de inkomstenbelasting belast met een aanmerkelijk belang tarief 2021 van 26,90%. Dat was in 2020 26,25%. Bij de winstuitkering aan jou heeft de onderneming al 15% dividendbelasting ingehouden. Deze betaalde dividendbelasting gaat van de door jou berekende belasting in box 2 af. Je betaalt effectief dus 11,9% belasting in box 2.

Box 3: Inkomen uit vermogen

Vermogen, zoals spaargeld of een tweede woning, is belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Per persoon geldt een heffingsvrij vermogen van 50.000 euro, de box 3 vrijstelling 2021. Over alles boven dit bedrag gaat de Belastingdienst uit van een denkbeeldige opbrengst, het 'verondersteld rendement'. Het veronderstelde rendement is belast met 31% belasting (was 30% in 2020). Het rendement dat je werkelijk behaalt is niet van belang.


Vermogen
Belastingpercentage
tot € 50.000heffingsvrij
van € 50.000 tot € 100.00031% x verondersteld rendement van 1,90% = 0,589%
van € 100.000 tot € 1.000.000
31% x verondersteld rendement van 4,50% = 1,395%
boven € 1.000.000
31% x verondersteld rendement van 5,69% = 1,7639%

Heffingskortingen 2021

Op de berekende inkomstenbelasting in de 3 boxen breng je de heffingskortingen in mindering. Voor welke heffingskortingen je in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie en inkomen.

Type korting
Bedrag
Algemene heffingskorting 2021, voor iedere belastingplichtige.maximaal € 2.837 (tot AOW-leeftijd; € 2.711 in 2020)
De algemene heffingskorting wordt vanaf een inkomen van € 21.043 afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.507 is de algemene heffingskorting € 0,00.
Arbeidskorting 2021, voor iedereen met inkomen uit arbeid.
maximaal € 4.205 (tot AOW-leeftijd; € 3.819 in 2020)
De arbeidskorting 2021 wordt vanaf een inkomen van € 36.652 met 6% van het meerdere afgebouwd.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021, voor de ouder van een kind tot 12 jaar,
met een inkomen van minimaal € 5.153, zonder fiscale partner of met een lager arbeidsinkomen dan de fiscale partner.
maximaal € 2.815
Bij een arbeidsinkomen tussen € 5.153 en € 29.738 : 11,45% x (arbeidsinkomen - € 5.153).
Ouderenkorting 2021, voor belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd en met een verzamelinkomen tot € 37.970.
maximaal € 1.703
Vanaf dit inkomen wordt de ouderenkorting afgebouwd. Bij een inkomen van € 49.323 is de ouderenkorting € 0,00.
Alleenstaandeouderenkorting 2021, voor de AOW-gerechtigden met een AOW-uitkering voor alleenstaanden.€ 443
Jonggehandicaptenkorting 2021, voor personen met een Wajonguitkering die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
€ 761
Heffingskorting 2021 voor groen beleggingen.
0,7% van het saldo groene beleggingen. Maximaal over € 60.429 per persoon.

Vennootschapsbelasting 2021

Onderneem je in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv)? Dan betaalt de rechtspersoon vennootschapsbelasting over de winst.

Winst
Belastingpercentage
tot en met € 245.000
15%
boven de € 245.000
25%

Dividendbelasting 2021

De winst na vennootschapsbelasting kun je in de onderneming houden. Keert de onderneming het als dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet de onderneming 15% dividendbelasting inhouden. Is de aandeelhouder een andere rechtspersoon met minimaal 5% van de aandelen? Dan geldt de deelnemingsvrijstelling en hoeft er geen dividendbelasting betaald te worden.

InfoPage