Boekenonderzoek uitvoeren

Voordat bij bedrijfsverkoop de koop definitief wordt, laat de koper een boekenonderzoek of 'due diligence' uitvoeren. Dat is een dieper kijkje in de keuken. De koper controleert zo de informatie die jij als verkoper eerder aan hem gaf. Op basis van die eerste informatie hebben jullie de intentieverklaring opgesteld.

Waarom een boekenonderzoek?

Als verkoper van je onderneming heb je een mededelingsplicht. Alle belangrijke informatie over het bedrijf heb je via het verkoopmemorandum en in aanvullende gesprekken met de koper gedeeld. Op basis daarvan is de intentieverklaring tot koop/verkoop van het bedrijf getekend.

Onderzoeksplicht

De koper van het bedrijf heeft een onderzoeksplicht. De door jou gegeven informatie moet hij (laten) controleren op juistheid en volledigheid. Bij een boekenonderzoek onderzoekt men in ieder geval de juridische, financiële, fiscale en commierciële aspecten van het bedrijf. De uitkomsten van het onderzoek staan in het due diligence rapport. Eventuele afwijkingen kunnen leiden tot heronderhandelingen over de prijs of de voorwaarden van de koop.

De uitkomsten van het boekenonderzoek zijn ook een hulpmiddel voor andere belanghebbenden. Denk aan een bank die de overname voor de koper financiert. Die wil een uitgebreide en onderbouwde toelichting hebben voor meer zekerheid.

Aandachtspunten bij boekenonderzoek voor de verkoper

  • leg uitvoerig vast hoe en onder welke voorwaarden de koper het boekenonderzoek uitvoert
  • stel uitdrukkelijk vast wat de gevolgen zijn van een negatieve uitkomst van het onderzoek
  • leg regels vast om eventueel de verkoopprijs aan te passen
  • controleer afwijkingen die de koper vaststelt
  • wijs iemand aan die het proces van het boekenonderzoek bewaakt

Vervolg

Het boekenoderzoek is net zoals het opstellen van de intentieverklaring een belangrijk onderdeel van de onderhandelingsfase bij bedrijfsverkoop. Zijn jullie het eens over de uitkomsten? Dan kunnen jullie de verkoop afronden en de overdracht regelen.

Zes stappen naar bedrijfsverkoop

Je bedrijf verkopen in zes stappen

KVK Gids voor bedrijfsverkoop
InfoPage