Brexit: 10 veelgestelde vragen en antwoorden

Sinds 1 januari 2021 is de handelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in werking. Hieruit volgen voorwaarden en veranderingen voor zakendoen in en met het VK. Bijvoorbeeld dat je goederen, van preferentiële oorsprong uit de EU, zonder invoerrechten invoert in het VK en andersom. Ook is de btw-wetgeving veranderd.

Bij het KVK-adviesteam en buitenlandadviseurs komen veel vragen binnen over zakendoen met het VK na Brexit. In dit artikel krijg je antwoord op de 10 meestgestelde vragen van ondernemers.

1. Wat betekent de overeenkomst voor mijn export?

Het VK is na Brexit een ‘derde land’, een land buiten de EU. Er is geen vrij verkeer van goederen meer. Je krijgt te maken met douaneregels. Bij export naar het VK doe je aangifte ten uitvoer bij de douane. Deze aangifte doe je zelf of besteed je uit aan een expediteur. De Britse douane heft geen invoerrechten op goederen die van preferentiële oorsprong uit de EU zijn. Dit betekent dat goederen in de EU zijn vervaardigd of toereikend zijn bewerkt. Lever je producten van preferentiële oorsprong aan je klant dan zet je een Attest van Oorsprong op je verkoopfactuur. De levering belast je met 0% btw. Het maakt niet uit of je goederen aan een particulier of een ondernemer levert. Je moet aantonen aan dat de zending Nederland heeft verlaten.

2. Wat betekent de overeenkomst voor mijn import?

Het VK is na Brexit een ‘derde land’, een land buiten de EU. Er is geen vrij verkeer van goederen meer. Je krijgt te maken met douaneregels. Bij import vanuit het VK doe je aangifte ten invoer bij de douane. Deze aangifte doe je zelf of besteed je uit aan een expediteur. De Nederlandse douane heft geen invoerrechten op goederen die van preferentiële oorsprong zijn uit het VK. Dit betekent dat goederen in het VK zijn vervaardigd of toereikend zijn bewerkt. Er geldt dat je bij invoer van producten van preferentiële oorsprong uit het VK een Attest van Oorsprong nodig hebt of een beroep doet op importer's knowledge. Ontvang je goederen uit het VK dan krijg je meestal een factuur zonder btw. De goederen zijn belast met Nederlandse btw. Je betaalt de btw bij de douane. Of je bezit een vergunning artikel 23, de zogeheten verleggingsregeling. Dan hoef je bij de douane geen btw te betalen. Deze geef je later aan in je btw-aangifte.

3. Wat is een EORI-nummer?

Je bent verplicht een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) te gebruiken als je internationaal handelt en in contact komt met de douane. Zo worden jouw gegevens snel internationaal uitgewisseld. Het is bij alle douanecontacten nodig, bijvoorbeeld bij je aangifte ten uitvoer.

Nederland

Doe jij of je douane-expediteur alleen aangifte in Nederland? Dan kun je het EORI-nummer zelf samenstellen of aanvragen bij de Nederlandse Douane. Doe je ook aangifte in het buitenland? Dan moet je het EORI-nummer altijd aanvragen.

Verenigd Koninkrijk

Bij een DDP-levering heb je vanaf 1 januari 2021 een EORI-nummer nodig dat begint met GB om goederen van of naar het VK te verplaatsen. Het EORI-nummer vraag je aan op gov.uk/eori.

4. Hoe zit het met goederen en btw?

Sinds 1 januari 2021 is een levering aan het VK een exportlevering en deze is belast met het btw 0%-tarief. Bij de inklaring van goederen in het VK vindt lokaal de afdracht van btw (VAT) en eventuele invoerrechten en overige kosten plaats. Bij import van producten uit het VK in Nederland betaal je btw aan de Nederlandse Douane. De btw bereken je over de douanewaarde en invoerrechten.

5. Heb ik een ATA-carnet nodig?

Voor de tijdelijke invoer van materialen, zoals gereedschappen, monsters, muziekinstrumenten en reclamemateriaal is het handig om een ATA-carnet aan te vragen. Met een ATA-carnet, een soort paspoort voor je goederen, betaal je geen btw, invoerrechten of borgsom. Bovendien vereenvoudigt het douaneprocedures, omdat je slechts 1 document gebruikt voor je hele reis. Een ATA-carnet vraag je aan bij KVK.

6. Pas ik mijn Incoterms® aan?

Door een Incoterm® af te spreken met je klant weet je wie verantwoordelijk is voor het regelen van vervoer, wie verantwoordelijk is voor de kosten en wie het risico draagt van schade aan, of verlies van goederen. Er is geen standaard leveringsconditie voor zendingen van of naar het VK na 1 januari 2021. Waarschijnlijk vragen jouw Engelse klanten om leveringsconditie DDP omdat ze zelf geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en geen gedoe aan de grens willen. Bij DDP doe jij een lokale levering in het VK en klaar je deze goederen bij de Engelse Douane in. Dit heeft voor jou fiscale gevolgen in het VK en de kosten hiervan zijn voor jouw rekening. Neem deze kosten mee in je prijsberekening als je hiervoor kiest.

7. Wat betekent de overeenkomst als ik werk in het VK?

Er is geen vrije markttoegang meer voor ondernemers die tijdelijk werken in het VK. De handelsovereenkomst biedt voor het verrichten van diensten in het VK geen oplossing. Als je als zzp’er in het VK aan de slag gaat moet je je aan de regels van het VK houden.

8. Wat is een factuurverklaring?

Een factuurverklaring is een preferentiële oorsprongsverklaring die een exporteur op zijn verkoopfactuur plaatst. Als bewijsstuk van preferentiële oorsprong geldt een Attest van oorsprong of importers knowledge. Als de zending een waarde van meer dan 6.000 euro heeft dan moet je naast het Attest van oorsprong ook Geregistreerd Exporteur zijn. Hiervoor doe je een REX-registratie. Je vermeldt je registratienummer vervolgens op de factuurverklaring.

9. Hoe maak ik gebruik van het handelsakkoord?

Als je handelt met het VK betaal je liever geen invoerrechten. Maak gebruik van de gemaakte afspraken over vrijstelling van invoerrechten. Als je goederen uit het VK importeert bewijs je dat deze goederen van preferentiële VK-oorsprong zijn. Hiermee voorkom je dat je invoerrechten betaalt.

Als je goederen exporteert zet je zelf in een factuurverklaring dat de goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn. Je klant in het VK krijgt vervolgens vrijstelling van invoerrechten als hij deze goederen invoert in het VK.

10. Ben ik na Brexit productaansprakelijk?

Het VK is vanaf 1 januari 2021 een land buiten de EU. De wet ziet een importeur als producent, dus ben je productaansprakelijk. Dit betekent dat een importeur verantwoordelijk is voor de veiligheid en kwaliteit van de producten. Deze moeten voldoet aan alle EU-wetgeving en aan Nederlandse wetgeving.

Ben je exporteur check dan de Britse wetgeving. Een product in het VK moet mogelijk aan andere regelgeving voldoen dan in de EU.

InfoPage