Certificaat van oorsprong

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. KVK geeft deze certificaten van oorsprong af.

Coronacrisis: Tijdelijk digitaal certificaat toegestaan

Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Normaal is bij invoer een origineel herkomst- en oorsprongscertificaat nodig. Het is nu tijdelijk toegestaan om deze certificaten óók digitaal te laten zien aan de Douane. Een papieren kopie is ook toegestaan. De maatregel geldt voor: certificaten goederenverkeer EUR.1, certificaten goederenverkeer EUR-MED, certificaten van oorsprong FORM A en A.TR certificaten.

Waarom heb ik een certificaat van oorsprong nodig?

Sommige landen buiten de EU vragen om een CvO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota. Ook hoef je in sommige landen met een CvO minder of zelfs helemaal geen invoerrechten te betalen. Daar geldt dan het MFN importtarief (most favoured nation-tarief). Zonder CvO kun je tegen moeilijkheden aanlopen als je in een bepaald land producten wilt invoeren. Binnen de EU heb je meestal geen CvO nodig.

Voordeel van een certificaat van oorsprong

Op basis van een CvO kan een land beslissen of je een product wel of niet mag invoeren. En ook bekijkt het land met een CvO of het MFN importtarief geldt. Dit tarief is meestal lager dan het algemene tarief.

Hoe vraag ik een certificaat van oorsprong aan?

Je vraagt per exportzending een certificaat van oorsprong aan bij KVK. Dit kan alleen digitaal. Je vult de aanvraag van het certificaat zelf in op voorgedrukte formulieren. KVK controleert en bepaalt aan de hand van het door jou geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  • Ben je producent van de goederen? Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door jou gegeven schriftelijk weergave van het productieproces.
  • Ben je handelaar of expediteur (je produceert de goederen dus niet zelf) en koop je de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU? Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen.
  • Ben je handelaar of expediteur en koop je de goederen in van een leverancier buiten de EU? Dan kan een CvO uit het betreffende land als bewijs dienen.

KVK kan in alle bovenstaande situaties om aanvullende documenten vragen. Zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, machtigingen en verladingsopdrachten.

Vraag jouw Certificaat van Oorsprong direct aan bij KVK

De oorsprong van een product bepalen

De oorsprong van een product wordt bepaald via oorsprongsnormen die staan in Europese en nationale wetgeving. Het is vrij eenvoudig als een product volledig in één land is geproduceerd, bijvoorbeeld bij landbouwproducten. Als in jouw product grondstoffen en onderdelen zijn verwerkt die uit verschillende landen komen, is dit lastiger. Als je het eindproduct na verwerking in een land kan beschouwen als een volledig nieuw product, dan krijgt het product de oorsprong van dat land toegewezen. Voorbeeld: je importeert hardhout uit Indonesië en maakt daar in jouw fabriek in Nederland tuintafels van. In dit geval is er sprake van een nieuw product en dat krijgt dan de Nederlandse oorsprong.

Wat kost een certificaat van oorsprong

  • op papier: € 19,85
  • digitaal: € 14,20
  • kopie: € 1,- (zowel fysiek als digitaal)

Downloads

Certificaat van Oorsprong, voorbeeld

Meer informatie

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over exportdocumenten.

InfoPage