Waarom heb je een CvO nodig?

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. KVK geeft deze Certificaten van Oorsprong af.

Leveringen buiten de EU

Een aantal landen buiten de EU eist bij de invoer van goederen een CvO. Dit kan men doen om politieke redenen waarbij invoer van goederen uit bepaalde, niet bevriende landen, wordt beperkt of zelfs verboden of om handelspolitieke redenen waarbij invoer van goederen uit bepaalde landen wordt beperkt ter voorkoming van marktverstoring. Voor leveringen aan afnemers binnen de EU zijn geen CvO’s nodig. Kijk op de Market Access Database om na te gaan of een CvO in jouw geval verplicht is.

Wat heb je nodig om een CvO aan te vragen?

Je vraagt per exportzending een CvO aan bij KVK. Je vult de aanvraag van het certificaat zelf in op voorgedrukte formulieren. KVK controleert en bepaalt aan de hand van het door jou geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  • Ben je producent van de goederen? Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door jou gegeven schriftelijk weergave van het productieproces;
  • Ben je handelaar of expediteur (je produceert de goederen dus niet zelf) en koop je de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU? Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen;
  • Ben je handelaar of expediteur en koop je de goederen in van een leverancier buiten de EU? Dan kan een CvO uit het betreffende land als bewijs dienen.

KVK kan in alle bovenstaande situaties om aanvullende documenten vragen. Zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, machtigingen en verladingsopdrachten.

Oorsprongsregelgeving

De eisen voor het bepalen van de niet-preferentiële oorsprong van goederen zijn vastgelegd in art. 61 lid 3 van het Douanewetboek van de Unie (DWU), ook wel UCC genaamd. Op basis van dit artikel verkrijgen goederen de oorsprong van het land waarin ze geheel zijn verkregen of de laatste ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan.

De Eurochambres guidelines geven hierop (in de Engelse taal) een toelichting en dienen als hulpmiddel bij de interpretatie van de wetgeving.

Aanvragen

InfoPage