Douane bij zakendoen in de Europese Unie

Bij het zakendoen binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten. Douanehandelingen of douanetoezicht zijn niet nodig. Voor sommige producten en voor vervoer tussen bepaalde gebieden gelden uitzonderingen.

Importeer je bijvoorbeeld accijnsgoederen uit een EU-lidstaat of vervoer je goederen uit Italië via niet EU-land Zwitserland dan gelden er douaneregels. In dit artikel lees hoe en wanneer je de douane tegenkomt bij het zakendoen in de EU.

Accijnsgoederen

Accijnsgoederen zijn alcoholhoudende producten (zoals bier en wijn, sterke drank en parfums), tabaksproducten (rooktabak, sigaretten en sigaren) en minerale oliën (bijvoorbeeld benzine, dieselolie en lpg). Importeer je deze goederen uit een andere lidstaat dan moet je accijnsaangifte doen bij de Belastingdienst.

Als je accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangt uit of verzendt naar een andere lidstaat dan heb je een vergunning van de douane nodig. De douane geeft ook voor de productie of opslag van accijnsgoederen en verbruiksbelastinggoederen vergunningen af. Verbruiksbelastinggoederen zijn alcoholvrije dranken (vruchten- en groentesappen, mineraalwater en limonade).

Nationale accijnsproducten

Sommige lidstaten heffen accijnzen op producten waar Nederland geen accijnzen op heft. Zo heffen België en Duitsland accijns op koffie. De Europese Commissie geeft per land informatie over de producten die in dat land belast zijn met accijnzen.

Veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM)

De douane beoordeelt of goederen voldoen aan regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Enkele voorbeelden:

Veiligheid

  • Als je handelt in wapens heb je meestal een consent (toestemming) nodig van de douane.
  • Er geldt een verbod op het in Nederland binnenbrengen van geneesmiddelen zonder vergunning. Bij import van geneesmiddelen uit de EER (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) heb je een groothandelsvergunning van Farmatec nodig.

Gezondheid

Economie

  • De douane treedt op verzoek van merkhouders op tegen de handel in namaakgoederen in Nederland of een andere lidstaat van de EU.

Milieu

  • De douane controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen. En houdt ook toezicht op het internationale vervoer van afvalstoffen. Hiervoor gelden de regels van de Europese Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA). Deze wet stelt dat het internationale vervoer van bepaalde afvalstoffen alleen mag met toestemming van alle betrokken milieu-overheden.

Lees meer informatie over VGEM.

Uitzonderingsgebieden

Een aantal gebieden hoort bij de EU, maar er gelden toch andere regels. Dit zijn de zogenaamde uitzonderingsgebieden. Zij horen dan niet bij het douanegebied, het accijnsgebied, het btw-gebied en/of het statistiekgebied van de EU. Hierdoor heb je bij handel met deze gebieden soms douanedocumenten nodig. Voorbeelden zijn de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla. Een douanevertegenwoordiger zoals een (douane-)expediteur of logistiek dienstverlener maakt douanedocumenten op.

Vervoer van uniegoederen via een niet-EU land

Uniegoederen zijn goederen die geproduceerd zijn in de EU of eerder vanuit een niet-EU land zijn ingevoerd. Als je deze goederen levert aan een klant in een andere EU-lidstaat en het vervoer over niet-EU-gebied plaatsvindt, heb je douanedocumenten nodig. Je importeert bijvoorbeeld Italiaanse olijfolie waarbij het vervoer via Zwitserland (niet-EU-land) gaat. Het vervoer vindt dan plaats onder de Regeling intern Uniedouanevervoer. Voor dit vervoer is een T2-document nodig. Een douanevertegenwoordiger, een logistiek dienstverlener of een douane-agent, maakt dit document voor je op.

Vervoer van uniegoederen via niet-EU wateren

Ook bij het vervoer van uniegoederen tussen EU-landen via wateren die niet horen bij het territorium van de EU-lidstaten is een douanedocument nodig. Bijvoorbeeld voor het vervoer van goederen per zeeschip tussen Italië en Griekenland. De Griekse douane ziet goederen die niet via een lijndienst over zee arriveren als niet-uniegoederen (goederen uit niet-EU landen). Om de EU-herkomst aan te tonen is een T2L-document nodig. Dit maakt een douanevertegenwoordiger voor je op.

InfoPage