Douane en zakendoen in de EU

Bij het zakendoen binnen de Europese Unie (EU) geldt een vrij verkeer van goederen. Hierdoor heb je bijna nooit te maken met douanehandelingen of douanetoezicht. Maar er zijn uitzonderingen.

Accijnsgoederen

Accijnsgoederen zijn alcoholhoudende producten (zoals bier en wijn, sterke drank en parfums), tabaksproducten (rooktabak, sigaretten en sigaren) en minerale oliën (bijvoorbeeld benzine, dieselolie en lpg). Ga je deze goederen importeren uit een andere lidstaat? Dan doe je hiervan accijnsaangifte bij de Belastingdienst. Je hebt een vergunning van de Douane nodig om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te mogen ontvangen. Bij het verzenden van accijnsgoederen naar een andere lidstaat krijgt je soms ook te maken met vergunningen van de Douane. Zij geeft ook voor de productie of opslag van accijnsgoederen en verbruiksbelastinggoederen vergunningen af. Verbruiksbelastinggoederen zijn alcoholvrije dranken (vruchten- en groentesappen, mineraalwater en limonade).

Nationale accijnsproducten

Sommige lidstaten heffen ook accijnzen op producten waar Nederland geen accijnzen op heft. Zo heffen België en Duitsland bijvoorbeeld accijns op koffie. Op de website van de Europese Commissie vind je per land informatie over de producten die in dat land belast zijn met accijnzen.

Veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM)

De Douane beoordeelt of goederen voldoen aan regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Enkele voorbeelden:


Veiligheid

  • Als je handelt in wapens heb je meestal een consent (toestemming) nodig van de Douane.
  • Er geldt een verbod op het in Nederland binnenbrengen van geneesmiddelen zonder vergunning. Importeer je geneesmiddelen uit de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)? Dan heb je een groothandelsvergunning van Farmatec nodig.

Gezondheid

Economie

  • De Douane treedt op verzoek van merkhouders op tegen de handel in namaakgoederen in Nederland of een andere lidstaat van de EU.

Milieu

  • De Douane controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zij houdt ook toezicht op het internationale vervoer van afvalstoffen. Hiervoor gelden de regels van de Europese Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA). Deze verordening stelt dat het internationale vervoer van bepaalde afvalstoffen alleen mag met toestemming van alle betrokken milieu-overheden.

Meer informatie over VGEM vind je op de website van de Douane.

Uitzonderingsgebieden

Een aantal gebieden hoort bij de EU, maar er gelden toch andere regels. Dit zijn de zogenaamde uitzonderingsgebieden. Zij horen soms niet bij het douanegebied, het accijnsgebied, het btw-gebied en/of het statistiekgebied van de EU. Hierdoor heb je bij handel met deze gebieden soms douanedocumenten nodig. Voorbeelden zijn Gibraltar, de Canarische Eilanden, de Kanaaleilanden en Ceuta en Melilla. Een douanevertegenwoordiger zoals een (douane-) expediteur of logistiek dienstverlener verzorgt meestal de opmaak van de douanedocumenten.

Vervoer van uniegoederen via een niet-EU land

Uniegoederen zijn goederen die geproduceerd zijn in de EU of eerder ingevoerd uit een niet-EU land. Als je deze goederen levert aan een klant in een andere EU-lidstaat en het vervoer over niet-EU gebied plaatsvindt, heb je ook douanedocumenten nodig. Je importeert bijvoorbeeld Italiaanse olijfolie waarbij het vervoer via Zwitserland (niet-EU land) gaat. Het vervoer vindt dan plaats onder de Regeling intern Uniedouanevervoer. Voor dit vervoer is dan een T2 document nodig. Een douanevertegenwoordiger (vaak een logistiek dienstverlener of een douane-agent) maakt dit document voor je op.

Vervoer van uniegoederen via niet-EU wateren

Ook bij het vervoer van uniegoederen tussen EU-landen via wateren die niet horen bij het territorium van de EU-lidstaten is een douanedocument nodig. Bijvoorbeeld voor het vervoer van goederen per zeeschip tussen Italië en Griekenland. De Griekse Douane ziet goederen die niet via een lijndienst over zee arriveren als niet-uniegoederen (goederen uit niet-EU landen). Om de EU-herkomst aan te tonen is daarom een T2L document nodig. Dit maakt een douanevertegenwoordiger voor je op.

InfoPage