EUR.1 en EUR-MED

Wist je dat de Europese Unie met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden heeft afgesloten? Hierdoor kan bij wederzijds invoer van goederen mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Voorwaarde is dat de goederen van 'preferentiële oorsprong' zijn volgens de regels in het oorsprongsprotocol.

Coronacrisis: Tijdelijk digitaal certificaat toegestaan

Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Normaal is bij invoer een origineel herkomst- en oorsprongscertificaat nodig. Het is nu tijdelijk toegestaan om deze certificaten óók digitaal te laten zien aan de Douane. Een papieren kopie is ook toegestaan. De maatregel geldt voor: certificaten goederenverkeer EUR.1, certificaten goederenverkeer EUR-MED, certificaten van oorsprong FORM A en A.TR certificaten.

Bewijsstukken van preferentiële oorsprong

Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kun je een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan voor jou of je afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Wanneer gebruik je een EUR.1 certificaat?

Een EUR.1 certificaat wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong. Om korting of vrijstelling te krijgen op invoerrechten bij invoer uit een overeenkomstland, vraag je jouw leverancier een EUR.1 certificaat bij de zending te voegen.

Ga je exporteren naar een overeenkomstland, dan vraag je een EUR.1 certificaat aan bij KVK. KVK controleert of de door jou te exporteren goederen van preferentiële oorsprong zijn. Zo ja, dan voorziet KVK het douane-exemplaar van een bevinding en vervolgens moet de Nederlandse Douane het originele certificaat van een visum voorzien. Dit visum kan de Douane echter alleen geven wanneer je tevens (zelf of via jouw douane-expediteur) een uitvoeraangifte heeft gedaan. Informeer ruim van tevoren bij KVK of jouw exportzending in aanmerking komt voor een EUR.1 certificaat.

Wanneer gebruik je een EUR-MED certificaat?

Een EUR-MED certificaat is een variant op het EUR.1 en is alleen geldig als je handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Een EUR-MED gebruik je in plaats van een EUR.1 en biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland binnen deze landengroep.

Een EUR.1 of EUR-MED aanvragen

Als exporteur of expediteur moet je een certificaat EUR.1 of EUR-MED aanvragen bij KVK in jouw regio. Dit kan zowel digitaal als via de reguliere post. Je kunt een EUR.1 of EUR-MED certificaat aanvragen als je producent, handelaar of expediteur bent. Je moet altijd met bewijsstukken de preferentiële oorsprong aantonen. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van jouw hoedanigheid als exporteur:

  • Producent: je moet voldoen aan de voorwaarde die vastgelegd is in de overeenkomst met het exportland. Neem contact op met jouw KVK. Zij kunnen de voorwaarde toelichten en jou informeren over de benodigde bewijsstukken. Zorg dat je de juiste goederencode van jouw product weet. Deze goederencode is te achterhalen via de Douane of het CBS.
  • Handelaar: vraag bij jouw leverancier een 'leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong 2015/2447' op. Ook de inkoop- en verkoopfactuur moet je kunnen tonen aan KVK.
  • Expediteur: de bewijslast is gelijk aan de producent of de handelaar voor wie je de zending afhandelt. Zorg ook voor een machtiging van jouw opdrachtgever.

Vraag jouw EUR.1 en EUR.MED direct aan bij KVK

Kosten voor het EUR.1 en Eur-MED formulier

  • Fysiek: € 19,85 (per post)
  • Digitaal: € 14,20

Factuurverklaring voor kleine zendingen

Als jouw goederen van preferentiële oorsprong in een zending niet meer dan € 6.000,- waard zijn, dan hoef je geen EUR.1 of EUR-MED certificaat bij te voegen. Een voorgeschreven verklaring op jouw verkoopfactuur is dan voldoende. Meer over een factuurverklaring.

Vergunning Toegelaten Exporteur

Exporteer je regelmatig goederen van preferentiële oorsprong naar overeenkomstlanden, dan kun je de Nederlandse Douane vragen om afgifte van een vergunning toegelaten exporteur (zelfafgifte preferentiële oorsprongsbewijzen). Je hoeft dan geen certificaten EUR.1 of EUR-MED meer aan te vragen bij KVK. Je kunt dan namelijk volstaan met het plaatsen van een factuurverklaring op jouw verkoopfactuur (of een ander handelsbescheid) ongeacht de waarde van de zending. Aan de tekst van de factuurverklaring wordt het douane-vergunningnummer toegevoegd. Je moet wel altijd in jouw administratie de preferentiële oorsprong van de goederen aan kunnen tonen. Hiervoor gelden dezelfde bewijsstukken als voor afgifte van EUR.1 en EUR-MED certificaten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over exportdocumenten.

InfoPage