Factuurverklaring

Exporteer je goederen die van oorsprong uit de Europese Unie (EU) zijn en voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels voor het betreffende overeenkomstland, dan kun je een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED bij jouw zending voegen. Dit certificaat kun je vervangen door een factuurverklaring als de waarde van de goederen die van preferentiële oorsprong zijn lager is dan 6.000 euro.

Geldigheid

De factuurverklaring bestaat uit een voorgeschreven tekst die op een factuur wordt geplaatst en moet worden ondertekend. De exporteur verklaart hierin dat de producten van preferentiële oorsprong zijn. Gebruik hiervoor de modeltekst van de factuurverklaring EUR.1 of EUR-MED.

Wijzig de tekst niet, anders is hij niet geldig. Let op dat je naast jouw originele handtekening (dus geen kopie of print) ook de plaats, datum en jouw naam in blokletters vermeld. Je mag de factuurverklaring plaatsen op de factuur, pakbon of ander handelsdocument waarop de producten duidelijk genoeg zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden.

Gebruik

Raadpleeg dit overzicht: welke type preferentiële oorsprongsverklaring je moet/kunt gebruiken voor de landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over het aanvragen van exportdocumenten.

InfoPage