Exporteren naar India

Je wilt goederen exporteren naar India? Waar moet je dan op letten? Welke exportdocumenten heb je bijvoorbeeld nodig? Je krijgt te maken met douaneformaliteiten en ook Indiase producteisen spelen een rol. KVK zet de aandachtspunten voor je op een rij.

Je Indiase zakenpartner

De basis van iedere goede zakenrelatie is natuurlijk vertrouwen. De meeste landen kennen een handelsregister. Dat zegt nog niks over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. In India is het handelsregister ondergebracht bij het Ministry of Corporate Affairs (MCA). Ga na of het Indiase bedrijf hier geregistreerd staat. Lukt dit niet, vraag dan het lokale ambassadenetwerk om ondersteuning. Ben je op zoek naar samenwerking met een Indiase zakenpartner? Raadpleeg de database van het Enterprise Europe Network (EEN). Of maak gebruik van het netwerk van RVO.nl.

Producteisen

India stelt hoge eisen aan producten. De producteisen hangen af van het soort product dat je exporteert. Voor diverse producten is certificering naar Indiase standaarden verplicht. Het gaat dan onder andere om bepaalde producten in de categorieën elektrische huishoudelijke apparaten, levensmiddelen en staal. Maar ook bepaalde medische apparatuur en banden voor motorvoertuigen vallen onder de certificatieplicht. Een volledig overzicht van de producten vind je op de website van Bureau of Indian Standards (BIS).

Ook voor andere producten gelden eisen. De Market Access Database verstrekt informatie over verschillende productgroepen. Informeer vooraf ook bij je importeur of agent naar de eisen voor je product.

Douane en expediteur

Exporteer je naar India dan krijg je te maken met douaneformaliteiten. Denk aan de verplichte uitvoeraangifte (voor uitvoer van de goederen uit de EU). Dit hoef je niet zelf te doen. Vaak onderhoudt een vervoerder of expediteur contacten met een douane-expediteur. De douane-expediteur maakt de douaneaangifte op. Laat bij voorkeur de invoerformaliteiten in India de verantwoordelijkheid zijn van je Indiase klant. Op het moment dat een douane-expediteur namens jou de invoer in India verzorgt, betaal je namelijk de Indiase invoerbelastingen zoals invoerrechten en btw. Maak vooraf goede afspraken met je Indiase afnemer over het transport van de goederen. Spreek met elkaar een Incoterm® af en neem deze op in het contract.

Benieuwd welke invoerrechten en andere importbelastingen een importeur in India betaalt voor je product? De Market Access Database geeft deze informatie. Ga daarvoor naar het onderdeel Tariffs. Meer weten over het gebruik van de Market Access Database? Een video geeft hier uitleg over.

Btw 0%-tarief

Je factureert je Indiase klant met 0% btw. Voorwaarde is wel dat je in jouw administratie kunt aantonen dat de goederen de EU verlaten. Bijvoorbeeld aan de hand van douaneaangiften, transportdocumenten en betaalbewijzen.

Exportdocumenten

Welke exportdocumenten je nodig hebt hangt af van het product dat je exporteert. Een factuur, een transportdocument en een paklijst zijn standaard exportdocumenten. Via de Market Access Database achterhaal je welke andere documenten eventueel nodig zijn bij invoer van je product in India. En wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van deze documenten, de exporteur of de importeur. Tip: vraag voor de zekerheid ook altijd bij je Indiase importeur na welke documenten hij van je nodig heeft.

Betalingsverkeer

Vooruitbetaling biedt natuurlijk de meeste zekerheid aan jou als verkoper. Mocht je Indiase afnemer hiermee niet akkoord gaan, dan zijn andere betalingsvormen mogelijk. Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm en valuta die het beste past bij de transactie. Vraag ook waar je op moet letten als het gaat om betaalgewoonten en -gedrag in India.

Contracten

Leg afspraken met je Indiase afnemer schriftelijk vast. Nederland heeft geen executieverdrag met India. Dit betekent dat een vonnis van een Nederlandse rechter niet ten uitvoer hoeft te worden gelegd (geëxecuteerd) in India. Het oplossen van geschillen via arbitrage is daarom een alternatief. Laat je bij het opstellen of het beoordelen van een contract bijstaan door een jurist met kennis van het Indiase recht.

Exportplan

Download het exportplan zodat je ook andere aandachtspunten bij exporteren niet over het hoofd ziet.

InfoPage