Financieringsvormen voor groei

Voor de financiering van groeiplannen, kun je verschillende financieringsvormen inzetten. Meestal moet je meerdere vormen combineren om het hele bedrag bij elkaar te krijgen. Dat heet stapelfinanciering. Verken hier welke vormen voor jouw plannen geschikt zijn.

Eigen bedrijf

Onderzoek of je binnen je bedrijf geld vrij kunt maken om te groeien. Eigen middelen zijn vaak sneller én goedkoper dan geld dat je leent.

Overheidsregelingen- en subsidies

Onderzoek of je een subsidieregeling kunt inzetten. Voor gerichte doelen zoals duurzaamheid, groei, innovatie en internationaal ondernemen bestaan vaak overheidsregelingen. Gebruik hiervoor de subsidiewijzer op Ondernemersplein.nl.

Externe financiering

Onderzoek bij wie je aan kunt kloppen voor een lening. Dat kan bij de bank, maar tegenwoordig zijn er ook nieuwe financieringsvormen. Denk bij groei aan (een combinatie van) de volgende vormen.

Borgstelling MKB kredieten

Mkb-ondernemers kunnen een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Daardoor leent een bank ondernemers meer dan op basis van hun onderpand. De bank en andere financiers kunnen bij de overheid een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten of garantie van de overheid (borgstelling of garantie van de overheid). Bekijk de KVK-video 'Geld lenen met garantie van de overheid' over hoe borgstellingskrediet werkt.

SEED Capital-regeling

Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied.

Business angel

Een business angel is meestal een vermogende ex-ondernemer. Naast financiering neemt deze 'informal investor' ook kennis, ervaring en een persoonlijk netwerk mee. Hij investeert meestal tussen de 50.000 euro en 750.000 euro in jouw onderneming.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve of snelgroeiende bedrijven. Men investeert meestal binnen een bepaalde branche of sector en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen. Men investeert vanaf ongeveer 200.000 euro.

Een alternatief voor Venture Capital is Revenue Based Financing, waarbij je als ondernemer geen aandelen hoeft weg te geven. In plaats van een aandeel betaal je de investeerder een percentage van de omzet als toekomstig rendement. Ongeveer tussen de 2 en 5%. De investeringsovereenkomst geldt tot het overeengekomen maximum (de cap) is bereikt, vaak van twee- tot driemaal het ingelegde bedrag.

Het Borski fonds is gericht op vrouwelijke durfondernemers. Groeikapitaal voor een ambitieus innovatief bedrijf met minstens één vrouwelijke oprichter/ondernemer. Ook wel Femtech of gendered innovation genoemd.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Een ROM is een participatiemaatschappij van de provincie en investeert vooral in innovatieve, snelgroeiende regionale bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM. Het minimumbedrag is 50.000 euro.

MKB-beurzen NPEX en Nxchange

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro. Nxchange is een andere effectenbeurs voor mkb-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan je mkb-bedrijf ook start-, innovatie- en groeikapitaal ophalen door zelf aandelen of obligaties uit te geven via de blockchain. Financiering vanaf 200.000 euro.

Effectenbeurs

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van 5.000.000 euro en een uit te geven aandelenwaarde van 5.000.000 euro.

InfoPage