Form A document

Als je importeert uit bepaalde ontwikkelingslanden, dan kun je mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen met een Form A. De officiële term is ‘GSP Certificate of Origin Form-A’ en dit is een bewijs van oorsprong.

Waarom een Form A?

De EU heeft samen met andere industrielanden het APS-akkoord gesloten met veel ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen. Het doel is om de handel met en import uit deze landen te bevorderen. Als je bepaalde producten uit deze landen de EU invoert, kun je vrijstelling of korting op de invoerrechten krijgen. De voorwaarde is dat deze goederen voldoen aan de oorsprongsnormen in het APS-protocol.

Hoe kom je aan een Form A?

Voordat je de producten laat verzenden, moet je aan jouw leverancier in het ontwikkelingsland om een Form A vragen. Jouw leverancier moet in zijn land een Form A aanvragen bij een daartoe bevoegde autoriteit. Dit document moet bij invoer in de EU getoond kunnen worden aan de Douane.

Belangrijk: Attest van Oorsprong vervangt in fases Form A

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Form A vervangen door de verklaring Attest van Oorsprong. Het moment van vervanging verschilt per ontwikkelingsland. Per 30 juni 2020 werken alle APS-landen met het Attest van Oorsprong. Jouw leverancier in het ontwikkelingsland plaatst het Attest van Oorsprong zonder ondertekening op zijn factuur of een ander handelsdocument. Is de waarde van de zending hoger dan € 6.000,-, dan behoort jouw leverancier zich te registeren in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX).

Donor Country Content: voor grondstoffen of productonderdelen uit de EU

Je kunt goederen in ontwikkelingslanden laten produceren en hiervoor grondstoffen en productonderdelen uit de EU gebruiken. Dit heet ‘Donor Country Content’. KVK kan je alles vertellen over deze regeling en uitzoeken of je er gebruik van kunt maken.

InfoPage