Groen rijden met je bestelauto? Subsidie helpt je op weg

Via een nieuwe regeling kun je maximaal 5.000 euro korting krijgen als je een nieuwe elektrische bestelwagen koopt of leaset. De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s, SEBA, kun je combineren met andere regelingen. SEBA loopt tot eind 2025.

Nederland wijst in 2025 zeker 20 zero-emissiezones in binnensteden aan. Dit sluit aan bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Heb je klanten in zo’n stedelijke milieuzone? Dan moet je jouw vervoer aanpassen aan de eisen die daar gelden. Of is groen rijden sowieso jouw duurzame doel? SEBA helpt je financieel bij de aankoop van een elektrische bedrijfswagen.

Voor wie is de subsidie?

Alle ondernemingen en non-profit instellingen kunnen de SEBA-subsidie aanvragen. Je bedrijf moet wel ingeschreven staan in het KVK Handelsregister. Overheidsorganisaties en publiekrechtelijke instanties zijn uitgezonderd van SEBA.

Voorwaarden

Ga je subsidie aanvragen? Dan moet je voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA. Let vooraf op het volgende:

  • Bij het indienen van de subsidieaanvraag mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Je kunt dan nog afzien van koop als je toch geen subsidie krijgt.
  • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag niet voor 1 januari 2021 zijn afgesloten.
  • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet geleverd zijn en op jouw naam staan.
  • De levering van een nieuwe elektrische bedrijfsauto ligt vast in een koop- of lease overeenkomst.
  • De bedrijfsauto heeft een netto-catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van 20.000 euro of meer. Let op: netto-catalogusprijs en verkoopprijs zijn zonder btw. De hoogte van de subsidie is 10% van de nettoprijs van de nieuwe elektrische bedrijfswagen, met een maximum tot 5.000 euro.

Directe voordelen

Overstappen op een elektrische bestelbus heeft voordelen. Je kilometerkosten zijn lager, er is geen CO2-uitstoot en de onderhoudskosten zijn vaak lager dan bij bestelwagens die op fossiele brandstof rijden. Het kilometerbereik van elektrische auto’s neemt toe en zijn er steeds meer openbare laadpunten. Een ander voordeel is dat elektromotoren stil zijn, waardoor ze weinig geluidsoverlast veroorzaken. Het gebruik van elektrisch vervoer kan bij jouw activiteit passen en je bedrijfsimago versterken omdat het in de smaak valt bij je klanten.

Voorlopige nadelen

Elektrisch rijden kent een aantal nadelen. Rijd je bijvoorbeeld internationaal over lange afstanden? Dan kom je onderweg minder laadpunten tegen omdat er in andere Europese landen in verhouding met Nederland, minder oplaadpunten zijn. Ook ben je langer onderweg: met een accu is je reisafstand kleiner dan bij een verbrandingsmotor en je accu opladen kost meer tijd dan tanken. Ten slotte liggen de aanschafkosten op dit moment nog hoger dan vergelijkbare modellen met brandstof. Ook is de afschrijving nog lastig vast te stellen.

Aanvullende regelingen

Naast de SEBA hebben verschillende gemeenten extra subsidieregelingen voor bedrijven. Zo kun je in de gemeente Amsterdam voor maximaal 40.000 euro subsidie aanvragen per aangeschafte bedrijfsauto of taxi. Elektrische bedrijfswagens vallen ook onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee kun je tot maximaal 75% van de investeringskosten afschrijven. Tip: informeer in jouw gemeente of er subsidies beschikbaar zijn voor het aanschaffen van een zakelijk elektrisch voertuig of laadpaal.

Rekenvoorbeeld

Voor een individuele berekening zijn 3 zaken van belang: de rechtsvorm (betaal je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting), de verwachte winst en de verwachte investeringswaarde in het lopende boekjaar. Raadpleeg je financieel adviseur om te bekijken welke regelingen je kunt gebruiken en wat dan jouw voordeel is. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld met een investeringsvoordeel van ruim 16.000 euro bij de aankoop van een nieuwe elektrische bestelauto.

Rekenvoorbeeld aankoop elektrische bestelauto met SEBA

Investeringen
Voordeelregelingen
Uitgaven
Catalogusprijs elektrische bestelauto, excl. btw en bpm 
50.000
Advies, rijklaar- en afleverkosten, excl. btw
 
 1.250
Bruto investering
 
51.250
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, max. 28%
14.350

Milieu-investeringsaftrek, max. 36%
18.450
 
Grondslag vennootschapsbelasting
32.800
 
Tarief vennootschapsbelasting
-  25%
 8.200
SEBA subsidieregeling
 
 5.000
Netto investering

38.050

SEBA aanvragen

SEBA vraag je aan bij RVO. Je kunt ook een tussenpersoon machtigen en vaststelling aanvragen. Je logt in met minimaal eHerkenning 2+.

InfoPage