Handelsverdragen

Handelsverdragen zijn vaak in het nieuws. Zowel positief als negatief. Ze maken handel makkelijker, verlagen invoerrechten en handelsbarrières. Ook beschermen ze innovaties en merken. Misschien krijg je er mee te maken. Bijvoorbeeld omdat je zaken gaat doen met Japan (JEFTA) of Canada (CETA). Maar wat is nou precies een handelsverdrag? Wie sluit deze af? En wat heb je eraan?

Bij een handelsverdrag sluiten 2 of meer landen een overeenkomst. Met als belangrijkste doel de onderlinge handel goedkoper en makkelijker maken. Het maken van afspraken kost veel tijd. Door de groeiende wereldhandel stijgt het aantal verdragen nog steeds. Tussen de partijen in het verdrag staan afspraken over bijvoorbeeld:

  • in-en uitvoer van producten en diensten
  • concurrentiepositie
  • aanbestedingen
  • intellectuele eigendom
  • investeringen
  • markttoegang

Wie sluit een handelsverdrag?

De Europese Unie sluit een handelsverdrag. Dit doet ze voor Nederland en andere lidstaten. Daarmee maakt de EU de wereldhandel opener. De interne markt van de EU moet voor zoveel mogelijk partijen toegankelijk zijn. Hierbij gebruikt zij multilaterale verdragen. Deze verdragen zorgen ervoor dat alle lidstaten een evenredig onderdeel uitmaken van het verdrag. De lidstaten hoeven dus niet zelf een verdrag te sluiten. De EU erkent daarbij de World Trade Organisation (WTO) als de belangrijkste internationale instelling. De WTO richt zich op het stimuleren van handel tussen landen.

Het onderhandelen over verdragen is een tijdrovende klus. Soms loopt het uit de hand en ontstaat er een handelsoorlog. Denk aan de situatie tussen de EU en Verenigde Staten.

De spanningen ontstaan door het verschil in douanetarieven. En met name ook de handelsbalans. De VS betaalt meer aan import dan ze verdienen met export. En wil dat graag in evenwicht brengen. Want een negatieve handelsbalans vergroot de staatsschuld.

Nadelen

Natuurlijk zijn er nadelen. Maar deze wegen niet op tegen de voordelen van een verdrag. Je ziet in sommige sectoren verlies van banen. De eigen markt wordt soms minder beschermd en de concurrentie uit het buitenland neemt toe. Ook zie je soms een verlaging van Europese normen. Denk aan producteisen, voedselveiligheid en privacy. De EU-onderhandelaars letten er scherp op dat alle afspraken binnen de bandbreedte blijven.

Voordelen

Handelsakkoorden nemen over het algemeen obstakels weg. Dit maakt handelen makkelijker. Een verdrag maakt vaak een einde aan invoerrechten en quota’s (maximale voorgeschreven hoeveelheid) of verlaagt deze. Zo dalen de prijzen en stijgt het productaanbod. En aangifte doen bij de douane wordt eenvoudiger. Importeren en exporteren gaat dus sneller en simpeler.

In een akkoord erkennen landen elkaars normen en –veiligheidstesten. Denk hierbij aan elektronica, voedsel, geneesmiddelen en onderdelen van machines en vervoersmiddelen. Je hoeft dus bij invoer je product dus niet opnieuw te laten testen.

Via een handelsakkoord krijgen personen ook toestemming om over en weer in het andere land te werken.

Saaie stof!? Maar wel de moeite waard je hierin eens te verdiepen. Bekijk eens interessante landen en verdragen in combinatie met jouw producten. En lees hoe je gebruik maakt van de voordelen van zo’n verdrag.

Meer weten over handelsverdragen

Rijksoverheid

Handelsverdragen EU

Handelsverdragen tussen alle landen of groepen van landen wereldwijd

InfoPage