Hoe organiseer ik het transport

Er bestaan verschillende manieren om jouw producten naar het buitenland te vervoeren. Wegvervoer is snel en flexibel, maar railvervoer is weer voordeliger. Moet het product een grote afstand overbruggen, dan is zee- of luchtvervoer een optie. De keuze voor een vervoerssoort hangt af van de grootte (gewicht of omvang) van de zending, de kosten, de snelheid en natuurlijk de afstand.

Zelf doen of uitbesteden?

In sommige gevallen regel je zelf het vervoer met jouw eigen vrachtwagen. Regel je zelf het transport, houd dan rekening met de regels van de Wet wegvervoer goederen. Meestal wordt het vervoer uitbesteed aan specialisten, zoals expediteurs en transporteurs.

Een expediteur of transporteur

Een expediteur is een tussenpersoon die jouw goederen op de meest efficiënte manier laat vervoeren en zorgt voor alles wat daarbij komt kijken. Dus naast het vervoer verzorgt hij bijvoorbeeld ook de juiste documenten, douaneformaliteiten, verzekering en opslag.

Heb je geregeld volle vrachten naar jouw klant in het buitenland, dan schakel je een vaste transporteur in. In tegenstelling tot de expediteur vervoert de transporteur de goederen daadwerkelijk. Je legt gemaakte afspraken met de vervoerder vast in het vervoersdocument.

ICC Incoterms® 2010

Met jouw buitenlandse afnemer maak je duidelijke afspraken over het vervoer van de goederen. Bij voorkeur gebruik je de internationale leveringsvoorwaarden ICC Incoterms® 2010. Deze regelen:

  • Wie tot welke plaats het vervoer regelt en betaalt.
  • Vanaf welk moment het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper.
  • Wie de benodigde documenten moet verzorgen.

Goederentransportverzekering

Goederen kunnen tijdens het transport kwijtraken of schade oplopen. Door het afsluiten van een transportverzekering dek je deze risico’s af. Door gebruik te maken van de ICC Incoterms® 2010 weten jij en jouw buitenlandse klant wie voor welk deel van het vervoerstraject het risico van verlies, diefstal of schade aan de goederen draagt. Je sluit dan een transportverzekering af voor dat deel van het vervoer waarvoor jij dit risico draagt.

Zorg voor de juiste verpakking

Niet te licht, niet te zwaar, het juiste label: een goede verpakking voor jouw goederen moet aan allerlei eisen voldoen. Deze eisen verschillen per land. De vervoerder is meestal aansprakelijk voor beschadigingen aan goederen, dus zal hij een goede verpakking eisen. Overleg vooraf met de vervoerder of verzender.

Verpakkingseisen per land

Voorschriften over verpakkingsmateriaal verschillen per land. Via het landenoverzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan je bij veel landen de producteisen per land voor verpakkingen bekijken.

InfoPage