Importeren uit India

Kleding, rubberwaren, chemische producten en levensmiddelen. Deze en vele andere producten importeert Nederland uit India. Wil je ook goederen importeren uit India? KVK zet de aandachtspunten voor je op een rij!

Je Indiase zakenpartner

De basis van iedere goede zakenrelatie is natuurlijk vertrouwen. De meeste landen kennen een handelsregister. Dat zegt nog niks over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. In India is het handelsregister ondergebracht bij het Ministry of Corporate Affairs (MCA). Ga na of het Indiase bedrijf hier geregistreerd staat. Lukt dit niet, vraag dan het lokale ambassadenetwerk om ondersteuning.

Invoeraangifte douane

Bij de import van goederen uit India krijg je te maken met de douane. Om goederen in te mogen voeren in de Europese Unie (EU) is een aangifte ten invoer nodig. Dit is een elektronische aangifte. Meestal stelt een douane-expediteur de aangifte op en dient deze vervolgens in bij de douane. Je hoeft dit dus niet zelf te doen.

Betaal minder invoerrechten

India maakt deel uit van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen. Door dit akkoord betaal je voor veel producten van Indiase oorsprong minder of zelfs geen invoerrechten. Van Indiase oorsprong betekent dat een product in India geheel en al is verkregen (alle bestanddelen van het product zijn van Indiase oorsprong) of toereikend in India is bewerkt. De Indiase oorsprong toon je bij invoer aan met een Attest van Oorsprong. Dit is een oorsprongsverklaring van de Indiase exporteur op zijn verkoopfactuur.

Goederencodes en tarieven van invoerrechten

Met een Attest van Oorsprong kom je dus voor een groot aantal producten in aanmerking voor een tariefpreferentie waardoor je minder of geen invoerrechten betaalt. Het tarief van invoerrechten hangt af van de zogenaamde goederencode of TARIC-code van het in te voeren product. De tarieven en de goederencodes zijn te raadplegen op onderstaande websites:

  • Gebruikstarief (website Belastingdienst Douane)
  • Trade Helpdesk (Engelstalige website van de Europese Commissie, met aanvullend vermelding van specifieke producteisen)

De juiste goederencode bepalen is soms lastig. Neem bij twijfel altijd contact op met de Nederlandse douane (telefoon: 0800-0143) of met een douane-expediteur.

Btw bij invoer

Bij invoer in Nederland betaal je naast eventuele invoerrechten ook Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je vult het btw bedrag in plaats daarvan in op je btw-aangifte. Heb je recht op btw-aftrek, dan mag je deze btw in dezelfde aangifte aftrekken als voorbelasting.

Importdocumenten

Welke importdocumenten je nodig hebt, hangt af van het product dat je importeert. Een factuur, een transportdocument en een paklijst zijn standaard importdocumenten. Voor bepaalde goederen zijn soms aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld als het om goederen gaat die mogelijk risico opleveren voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Informeer vooraf bij je douane-expediteur of via de Trade Helpdesk welke documenten je nodig hebt voor de invoer van je product uit India. Maak vooraf goede afspraken met je Indiase leverancier over het transport van de goederen. Spreek met elkaar een Incoterm® af en neem deze op in het contract.

Producteisen en productaansprakelijkheid

Houd rekening met de Europese en nationale producteisen als je een product uit India importeert. Het product moet namelijk veilig en bruikbaar zijn. Je bent als importeur van producten uit India aansprakelijk voor (letsel)schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. Brengt het product risico met zich mee? Dan is het verstandig een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Betalingsverkeer

Vooruitbetaling is niet aan te raden. Het risico bestaat dat de leverancier de goederen niet levert. Er zijn verschillende betalingsvormen mogelijk. Ga hierover in gesprek met je leverancier. Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm en valuta die het beste past bij de transactie.

Contracten

Leg afspraken met je Indiase zakenpartner schriftelijk vast. Nederland heeft geen executieverdrag met India. Dit betekent dat een vonnis van een Nederlandse rechter niet ten uitvoer hoeft te worden gelegd (geëxecuteerd) in India. Het oplossen van geschillen via arbitrage is daarom een alternatief. Laat je bij het opstellen of het beoordelen van een contract bijstaan door een jurist met kennis van het Indiase recht.

Importplan

Download het importplan zodat je ook andere aandachtspunten bij importeren niet over het hoofd ziet.

InfoPage