Intentieverklaring opstellen

Uit de onderhandelingen met de koper komen allerlei afspraken. De hoofdlijnen van de gemaakte afspraken, de ontbindende voorwaarden en de te volgen procedure leg je vast in een intentieverklaring. Neem niet teveel ontbindende voorwaarden op, maar maak de formuleringen ook niet te vrijblijvend.

Doel van de intentieverklaring

Het doel van de verklaring is om beide partijen enigszins aan elkaar te binden. Je laat ermee zien dat de onderhandelingen concreter worden en er op hoofdlijnen overeenstemming is. 'Goede trouw' speelt hierbij een belangrijke rol. In principe kan een partij zich nog terugtrekken voor de ondertekening van het contract. Maar op een gegeven moment zijn de besprekingen zo ver gevorderd dat terugtrekken niet meer mogelijk is. Dat is dan in strijd met de goede trouw. Doet een van de partijen dat toch? Dan kan de andere partij de gemaakte kosten en zelfs de gemiste winst in rekening brengen.

Inhoud van een intentieverklaring

In een intentieverklaring neem je de volgende punten op:

  • periode waarin de verklaring geldig is
  • verlenging van de geheimhoudingsplicht
  • exclusiviteitsbeding (onderhandelen met een andere partij mag niet)
  • onderhandelingsschema
  • waardebepalingsmethodiek
  • non-sollicitatiebeding
  • voorbehoud vrijblijvendheid
  • geschillenregeling
  • ontbindende voorwaarden (zoals het rond krijgen van de financiering)

Houd het kort

Intentieverklaringen zijn kort en bondig. Leg aleen de afspraken vast die voor het doel van de intentieverklaring nodig zijn. Maak je het stuk te lang? Dan loop je het gevaar dat de intentieverklaring teveel lijkt op de definitieve overeenkomst. Een deskundig adviseur of jurist is in deze fase van de onderhandelingen onmisbaar.

Onderhandelen

De intentieverklaring is een belangrijk onderdeel van de onderhandelingsfase bij bedrijfsverkoop. De koper moet in dit stadium ook boekenonderzoek uitvoeren.

Zes stappen naar bedrijfsverkoop

Je bedrijf verkopen in zes stappen

KVK Gids voor bedrijfsverkoop

InfoPage