Intermediair in de Wet DBA

Maak je als zzp'er gebruik van de diensten van een intermediair of bemiddelaar om in contact te komen met potentiële opdrachtgevers? Dan heeft ook jouw intermediair te maken met de wet DBA.

Een intermediair kan zijn dienstverlening op 2 verschillende manieren aanbieden: via bemiddeling of via tussenkomst. Voor beide vormen is er een modelovereenkomst:

  • Bemiddelingsmodel. De intermediair brengt partijen bij elkaar en legt dit vast in de model bemiddelingsovereenkomst. De intermediair kan eventueel bijkomende dienstverlening voor jou als zzp’er verzorgen. De intermediair is geen partij bij de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk tussen jou en je opdrachtgever. Daarvoor gebruiken je opdrachtgever en jij een passende modelovereenkomst.
  • Tussenkomstmodel. De intermediair sluit een overeenkomst met jou als zzp’er en wordt hiermee jouw opdrachtgever. De intermediair is een tussenliggende schakel in de keten. Hij laat jou de werkzaamheden bij zijn opdrachtgever uitvoeren. Met deze feitelijke opdrachtgever heb jij géén overeenkomst. Het tussenkomstmodel lijkt op een uitzendconstructie. De beoordeling of er een dienstbetrekking ontstaat is lastig. Het is aan de intermediair om hier een oordeel over te geven en daar naar te handelen.

Wat kun je doen?

Ga na hoe je aan jouw opdrachten komt.

  • Bemiddelt de intermediair en ga je zelf de overeenkomst met je opdrachtgever aan? Sluit een modelovereenkomst met je opdrachtgever. Kies de modelovereenkomst die aansluit bij de werkzaamheden die je gaat uitvoeren.
  • Is er sprake van tussenkomst, zodat de intermediair de overeenkomst met de feitelijke opdrachtgever aangaat? Sluit dan met de intermediair een tussenkomstovereenkomst.

Voorkom schijnzelfstandigheid

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Het gebruik kan wel duidelijkheid geven. Door te werken volgens de afspraken in een modelovereenkomst voorkom je schijnzelfstandigheid en kun je geen boetes of naheffingen krijgen. Door het gebruik van een modelovereenkomst krijg je nog géén duidelijkheid of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Gebruik hiervoor de OndernemersCheck van de Belastingdienst. Je ziet daarmee op welke aftrekposten jij recht hebt.

Lees meer over de wet DBA

Wet DBA en modelovereenkomsten
Wet DBA: veranderende wetgeving

InfoPage