Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan recycling en fair trade. Maar wat is MVO nu precies? En wat betekent het als je internationaal actief bent? Bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) houd je rekening met mens, milieu en maatschappij. In je bedrijfsvoering denk je bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, mensenrechten, transparantie en het vermijden van corruptie.

Naast extra inspanningen levert IMVO je bedrijf ook veel op. Een goede reputatie, trouwe klanten, innovatie en marktkansen. En IMVO is een belangrijke voorwaarde voor overheidsfinanciering.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Vanuit de Verenigde Natie (VN) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld. Internationaal heten deze Sustainable Development Goals (SDG’s). Het eerste en belangrijkste doel is het bestrijden van armoede. Andere doelen zijn het verbeteren van gezondheid, onderwijs en toegang tot schoon drinkwater. Duurzame energie, klimaatverandering en verminderen van ongelijkheid zijn eveneens benoemde doelen. Als ondernemer kun je ook bijdragen aan het behalen van deze doelen. Bijvoorbeeld door duurzame grondstoffen te gebruiken. Of in te kopen bij maatschappelijk verantwoorde toeleveranciers, en duurzame producten te ontwikkelen. Wil je weten welke impact jij kan hebben op de SDG’s? MVO Nederland helpt je hiermee.

Keurmerk

Met een keurmerk laat je de buitenwereld zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Er bestaat geen overkoepelend keurmerk. Veel bestaande keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen zijn gericht op producten of thema’s. Voor iedere organisatie zien de MVO-activiteiten er dus anders uit.

Voor werkgever en organisaties die publieke diensten leveren stelde de Europese Unie (EU) een speciaal MVO-label in. Met het zogeheten CEEP-CSR Label onderscheiden bedrijven zich bij Europese aanbestedingen. CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public services and services of general interest’. Het label omvat onderwerpen als mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden.

OESO-richtlijnen

Wanneer je internationaal onderneemt, verwacht de Nederlandse overheid dat je de OESO-richtlijnen naleeft. Deze richtlijnen geven aan hoe je hoort om te gaan met onderwerpen als mensenrechten, kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid of milieu. De meeste gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal regels staan in de Nederlandse wetgeving. In het overzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken staan alle OESO-richtlijnen.

Naleving van deze richtlijnen is ook een voorwaarde voor het ontvangen van (financiële) overheidssteun bij internationale handelsprojecten. Je toont een actief MVO-beleid aan, gebaseerd op de OESO-richtlijnen. Het leveren van producten of diensten aan de overheid kan zonder MVO-certificering. Wel nemen (lokale) overheden vaak duurzaamheidseisen mee wanneer ze producten of diensten inkopen.

Samenwerken in sectoren

Als ondernemer krijg je soms met complexe problemen te maken. Kwesties als kinderarbeid, gebruik van duurzame grondstoffen of milieuschade los je niet alleen op. Daarom zijn er IMVO-convenanten afgesloten. Door samen te werken pakken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid deze problemen aan. De convenanten worden per sector afgesloten. Wil je meer weten, of aansluiten bij een convenant? Ga dan naar imvoconvenanten.nl.

Fondsen voor samenwerking

Wanneer je aan de slag wilt met duurzamer maken van je productieketen zijn daar ondersteuningsfondsen voor. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft informatie over het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO), Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) en het fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM). Via deze fondsen wordt je geholpen met financiële steun, advies en kennis.

ISO 26000

Duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in de wetgeving staan. Er bestaan wel internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000. Deze internationale richtlijn legt bedrijven uit wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is, en hoe je dit in de praktijk brengt. De norm is geen eis, waardoor je de norm niet als keurmerk kunt gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of, en hoe je MVO in je bedrijfsactiviteiten toepast. De volledige richtlijn kun je bestellen via NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut).

Aanvullende informatie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen vind je op de website van Ondernemersplein, MVO Nederland en RVO.nl.

InfoPage