Internationale productofferte

Een internationale productofferte is een voorstel voor de internationale levering van producten aan een geïnteresseerde koper. Als de koper (importeur) de offerte van de leverancier (exporteur) aanvaardt, ontstaat een overeenkomst. Aanvaarding gebeurt meestal door het plaatsen van een handtekening op de offerte. Een mondelinge acceptatie mag ook. Maar omdat je dan geen bewijs hebt, als het tot een conflict komt, is een getekende offerte beter.

Soorten offertes

Er is een onderscheid tussen een vaste en een vrijblijvende offerte:

 • Vaste offerte:
  Dit is een offerte die tot een bepaalde tijd geldig is. De verkoper is tijdens deze periode gehouden aan zijn aanbod. Terugkomen op dit aanbod voor het verstrijken van de geldigheidsduur mag niet.
 • Vrijblijvende offerte:
  Hierin staat geen geldigheidstermijn. De potentiële koper hoeft de offerte dus niet voor een bepaalde datum te accepteren. Heeft de klant de offerte nog niet aanvaard? Dan mag de verkoper tussentijds de offerte aanpassen, bijvoorbeeld in geval van een prijsstijging. Ook mag de verkoper een vrijblijvende offerte intrekken.

Inhoud van de offerte

Een internationale productofferte omvat vaak de volgende onderdelen:

 • Contactgegevens
  Van verkoper en geïnteresseerde koper.
 • Datum offerte en geldigheid offerte
  De geldigheidstermijn bij een vaste offerte. Of de vermelding dat het om een vrijblijvende offerte gaat.
 • Exacte productomschrijving
  De koper staat meestal niet oog in oog met het product. Er mogen geen misverstanden zijn. Toevoeging van technische specificaties (typenummer/tekeningnummer et cetera) en kwaliteitsaanduidingen is gewenst.
 • Hoeveelheid
  Een omschrijving van de aangeboden hoeveelheid in stuks, liters et cetera.
 • Goederencode / HS-code
  Vooral van belang bij het zakendoen buiten de Europese Unie (EU). Een goederencode is een meercijferige code die de Douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. De eerste 6 cijfers van een goederencode zijn internationaal gelijk. De internationale term voor deze 6-cijferige code is HS-code (Harmonized System code). De goederencode van een product bepaalt het tarief van invoerrechten in het invoerland. Ook geeft de goederencode aan of er niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer van een product. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van uit- of invoervergunningen, gezondheidscertificaten of andere documenten.
 • Oorsprongsland
  Het land van oorsprong is het land van productie. Het oorsprongsland kan om meerdere redenen van belang zijn. Bijvoorbeeld vanwege handelspolitieke maatregelen zoals sancties of vanwege een verlaging van invoerrechten als gevolg van handelsverdragen.
 • Prijs en valuta
  Is de prijs uitgedrukt in een andere valuta dan de euro? Houd dan rekening met schommelingen van de wisselkoers.
 • Verpakking
  Hoe zijn de goederen verpakt? Of zijn ze niet verpakt omdat het bulkgoederen zijn? Houd ook rekening met verpakkingseisen.
 • Vervoerswijze
  Hoe vindt het vervoer plaats? Over de weg, per spoor; over water of door de lucht (of een combinatie hiervan)?
 • Vermelding van Incoterms®
  Incoterms® zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden. Door een Incoterms® regel af te spreken is voor verkoper en koper duidelijk:
  - wie het transport verzorgt en tot waar
  - wie er zorgt voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen, documenten en (douane)formaliteiten
  - wanneer het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van de verkoper naar de koper
 • Levertijd
  De levertijd geeft aan binnen welke termijn de koper de goederen ontvangt.
 • Betalingsvorm
  De financiële afhandeling. Bijvoorbeeld via een Letter of Credit, vooruitbetaling of een andere betalingsvorm.
 • Garantie
  De garantietermijn en de voorwaarden van garantie.
 • Algemene voorwaarden
  Verwijzing naar eventueel bijgevoegde algemene voorwaarden.

Een offerte vormt een goed uitgangspunt voor verdere onderhandeling. Na onderhandeling kan een offerte worden aangepast. Een offerte kan na aanvaarding eventueel dienen als verkoopovereenkomst of orderbevestiging.

InfoPage