Internationale sancties

Bij internationaal zakendoen hoor je regelmatig het woord ‘sanctie’ of ‘boycot’ vallen. Sancties zijn internationale maatregelen tegen een land, organisatie of persoon. Denk aan strafmaatregelen zoals een wapenembargo of handelsbeperking. Dit beperkt het zakendoen in landen als Iran of Rusland.

Sancties zijn dwingende instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU). Deze maatregelen helpen bij de aanpak van ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen en in de bestrijding van terrorisme.

De meest voorkomende strafmaatregelen

  • Wapenembargo’s en handelsbeperkingen. Een verbod op import of export van bijvoorbeeld wapens, beschermende kleding, legervoertuigen en goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen), zoals een nachtkijker. Een embargo geldt soms ook voor goederen waaraan gezaghebbers in dat land geld verdienen, als olie of hout. Er geldt een aanvullende vergunningsplicht voor gevoelige goederen, software en technologie om te voorkomen dat een land deze gebruikt in wapenprogramma’s.
  • Financiële sancties. Het bevriezen van banksaldo’s of een verbod op het direct of indirect geld geven aan bepaalde personen en organisaties. Dit kan ook een algeheel verbod op financiële transacties van en naar een bepaald land zijn.
  • Reis- en visumbeperkingen.

Diamanten

Er gelden sancties op de handel in ruwe diamanten. Het gaat hierbij om 'conflictdiamanten' of 'bloeddiamanten'. Rebellen verhandelen deze diamanten om een gewapend conflict met de overheid van hun land te financieren. Het Kimberley Proces is een internationaal samenwerkingsverband dat zich inzet om conflictdiamanten uit de handel te weren. Het Antwerp World Diamond Centre vertelt je meer over de import of export van ruwe diamanten.

Overzichten met sanctiemaatregelen

Je vindt overzichten van sancties op:

De Rijksoverheid heeft meer achtergrondinformatie over internationale sancties.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met een KVK-adviseur via telefoonnummer 088 585 22 22.

InfoPage