Invoering Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ingegaan. Vanaf dat moment geldt een beperkte gemeenschap van goederen als je trouwt of als je een geregistreerd partnerschap aangaat.

Voor 1 januari 2018: gemeenschap van goederen

Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, ontstond tot 1 januari 2018 automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden waren dan van de partners samen. Bij een scheiding kregen beide partijen 50% van alle bezittingen en schulden. Voor huwelijken en partnerschappen die voor 1 januari 2018 zijn afgesloten blijft alles hetzelfde.

Wie bezittingen of schulden apart wilde houden sloot hiervoor bij de notaris huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden af.

Nu een bedrijf starten en deze buiten de gemeenschap van goederen laten vallen?

Dat kan. Als jij voor 1 januari 2018 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd of een partnerschap aangegaan bent. En nu een bedrijf wil starten dat buiten deze gemeenschap van goederen komt te vallen. Kan een notaris alsnog huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden opstellen.

1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er beperkt wat er onder de gemeenschap van goederen valt. Dit geldt voor iedereen die na de wetswijziging trouwt of kiest voor geregistreerd partnerschap.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

  • Jouw onderneming valt niet onder de gemeenschap van goederen, als je de onderneming al voor je huwelijk of het geregistreerd partnerschap hebt.
  • Jouw onderneming valt wel onder de gemeenschap van goederen als deze tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gestart.
  • Alleen wat jij en je partner financieel opbouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, valt onder de gemeenschap van goederen.
  • Vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
  • Het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die je met je onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) valt normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.

    Wat er valt onder ‘wat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd’ moet de praktijk uitwijzen, dit is nog niet bepaald.

Huwelijkse voorwaarden

Het blijft mogelijk om huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Hierbij maak je bij de notaris duidelijke afspraken over hoe geld, goederen en onderneming worden verdeeld. Je kunt ook afspraken maken over de uit te keren redelijke vergoeding van winst. Ook kun je afspraken maken over eigendom van tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap aangeschafte bedrijfsmiddelen of vermogensbestanddelen voor de onderneming, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Wil je na 1 januari 2018 toch in de 'algehele' gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, dan kan dit door hiervoor bij de notaris huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Omzetten gemeenschap van goederen in voorwaarden

Het blijft ook mogelijk om tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. De notaris kan je hier alles over vertellen.

Het belang van een goede administratie

Het is belangrijk om een goede administratie bij te houden om ondernemingsvermogen, gezamenlijk bezit en privévermogen van jou en je partner te scheiden. Het maakt daarbij niet uit of je je met je partner verbindt in gemeenschap van goederen / beperkte gemeenschap van goederen of dat je dit doet onder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Meer weten

Rechten bij trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap
InfoPage