Legalisatie en Certificering

Als je een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is.

In de toelichting lees je meer over de extra rechtszekerheid.

Kies jouw aanvraagmethode

Kijk bij aanvragen exportdocumenten en maak je keuze.

Zelf digitaal aanvragen

Je kunt exportdocumenten digitaal aanvragen. Daarbij kun je het afgifteproces zelf beheren of (deels) overlaten aan derden. Als je het afgifteproces zelf wilt beheren kun je met de software van diverse marktpartijen rechtstreeks de KVK-applicatie Digitale Afgifte Exportdocumenten (DAE) bereiken. Je kunt het afgifteproces ook overlaten aan een logistiek dienstverlener of expediteur. Welke diensten zij bieden verschilt per bedrijf. Laat je hierin goed voorlichten.

Tijdsduur afhankelijk van de gekozen douane-softwareleverancier

  • Kosten Legalisatie € 9,60
  • Kosten Certificering € 14,20
  • Extra kopie Legalisatie / Certificering € 1,00
  • Kosten voor dienstverlening douane-softwareleverancier

Digitaal via expediteur aanvragen

Mogelijk maak je voor bepaalde in- en uitvoerdocumenten al gebruik van een logistiekdienstverlener of expediteur. Deze bedrijven kunnen jou ook ondersteunen met het digitaal aanvragen van exportdocumenten. De dienstverlening kan per expediteur verschillen en is ook afhankelijk van jouw wensen. Wil je alleen de invulling van de Legalisatie of Certificering en de digitale aanvraagprocedure laten afhandelen door een expediteur of moet deze jou ook adviseren over het bewijsmateriaal?

Tijdsduur: 1-5 werkdagen

  • Kosten Legalisatie € 9,60
  • Kosten Certificering € 14,20
  • Extra kopie Legalisatie / Certificering € 1,00
  • Kosten voor dienstverlening expediteur

Meer informatie

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over het aanvragen van exportdocumenten.

InfoPage