Leveranciersverklaring 2015/2447

Wil je een EUR.1-certificaat aanvragen voor handelsgoederen en heb je een bewijsstuk nodig om de oorsprong die goederen aan te tonen? Dan heb je een leveranciersverklaring voor preferentiële oorsprong (2015/2447) nodig. Deze verklaring moet worden afgegeven door jouw toeleverancier. Het EUR.1-certificaat zorgt er voor dat er bij de invoer in het bestemmingsland lagere of zelfs helemaal geen invoerrechten betaald moeten worden. Hoeveel korting op invoerrecht wordt verkregen verschilt per product en per land.

In 2 gevallen heb je een leveranciersverklaring (2015/2447) nodig:

  • Je exporteert producten naar bepaalde landen buiten de EU en wil hiervoor een EUR.1-certificaat aanvragen bij KVK. Je moet dan aantonen dat de goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn. Dat kan door middel van een leveranciersverklaring voor handelsgoederen en in een aantal gevallen ook voor door jou zelf geproduceerde goederen die bij derden ingekochte producten bevatten.
  • Jouw klant wil door jou geleverde goederen exporteren naar een land waar ze om een EUR.1-certificaat vragen. De klant zal daarom aan jou om een leveranciersverklaring vragen.

Download leveranciersverklaring preferentiële oorsprong

Voor eenmalig gebruik

Voor herhaald gebruik

Voorbeeld

Je exporteert landbouwmachines naar Marokko die geproduceerd zijn in Duitsland. Met een leveranciersverklaring 2015/2447 kun je een EUR.1 formulier aanvragen voor Marokko. Jouw machines zijn in Duitsland gemaakt, dus zijn van EU oorsprong. Op een Leveranciersverklaring geeft jouw leverancier aan dat de machines die je exporteert inderdaad in de EU zijn gemaakt en aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een EUR.1 voor Marokko voldoen.

Tips om een leveranciersverklaring op te stellen

  • Zorg dat leveranciersverklaring geprint is op het originele briefpapier van het bedrijf dat de verklaring opstelt.
  • Omschrijf de goederen identificeerbaar, dus niet te algemeen. Liever ‘Meubelen zijnde salontafels van hout goederencode 94.03.60.10’ dan ‘Meubelen’.
  • Vul bij voetnoot 5 de (mogelijke) landen van bestemming in. Deze landen moeten een overeenkomst hebben met het land of groep van landen vermeld bij voetnoot 4.
  • Vermeld de landcodes of de volledige naam van de bestemmingslanden.

Cumulatie

Een product kan in 2 of meer landen binnen of buiten de EU bewerkt worden. In sommige gevallen kan jouw product dan toch nog van EU oorsprong zijn, doordat er sprake is van 'cumulatie'. KVK kan je helpen om uit te zoeken of in jouw geval sprake is van cumulatie.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over exportdocumenten.

InfoPage