Leveranciersverklaringen voor goederen van niet preferentiële oorsprong

Een leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong (LvO) kun je als bewijsstuk gebruiken om bij KVK een Certificaat van Oorsprong te krijgen. Op een LvO geeft de leverancier van een product aan in welk land het betreffende product gemaakt is.

LvO voor handelaar of expediteur

Ben je zelf niet de producent van de goederen, maar verhandel je deze slechts, of treed je op als expediteur? Dan kan een leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong dienen als bewijsmateriaal voor KVK om jou een CvO te geven. De leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong vraag je op bij de leverancier van jouw goederen. Jouw leverancier moet wel gevestigd zijn in de EU.

Voorbeeld

Stel: je koopt bij een Spaanse producent rugtassen in, die je vervolgens naar een Arabisch land exporteert. Dat Arabische land vraagt om een certificaat van oorsprong, omdat het land niet teveel Spaanse handwerkproducten wil importeren om de eigen markt te beschermen. Je hebt eerst een bewijsstuk van de oorsprong nodig voordat KVK een CvO afgeeft. De Spaanse leverancier geeft dan op een LvO aan waar de producten gemaakt zijn. Dat is jouw bewijs.

Gebruik leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong (LvO)

Jouw leverancier stelt de LvO op. Hij drukt de LvO af op zijn briefpapier en laat het formulier ondertekenen door een bevoegd persoon binnen zijn bedrijf. Daarna krijg jij de LvO en kun je het formulier aan KVK tonen en zo een CvO krijgen.

Download een leveranciersverklaring van oorsprong

Er zijn 2 soorten LvO's, allebei opgesteld in 4 talen.

Leveranciersverklaring (voor eenmalig gebruik) voor goederen van niet-preferentiële oorsprong

Voor producten die je eenmalig bij jouw leverancier inkoopt. Op deze LvO geeft jouw leverancier aan dat de producten in die zending van een bepaalde oorsprong zijn. Voor de omschrijving van de goederen verwijst jouw leverancier naar een factuur of paklijst.

Leveranciersverklaring (voor herhaald gebruik) voor goederen van niet-preferentiële oorsprong 

Als je regelmatig bij jouw leverancier producten inkoopt, kies dan voor een leveranciersverklaring voor herhaald gebruik. Jouw leverancier verklaart in deze LvO bijvoorbeeld dat alle boormachines die hij regelmatig aan jou levert, van Duitse oorsprong zijn.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over exportdocumenten.

InfoPage