Na de overdracht

Het zit erop. Je hebt je bedrijf verkocht en de overdracht is afgerond. Ook nu neem je nog een aantal stappen. De eerste ligt voor de hand: afscheid nemen van je bedrijf. Je informeert ook je relaties over de overdracht want zij gaan verder met een andere zakenpartner. Maak ook een financiële planning.

Nieuwe levensfase

Na de overdracht breekt voor jou een nieuwe periode aan. Je hebt nu tijd voor jezelf, ruimte in de agenda. Keek je hier al naar uit of ben je bang om in een 'zwart gat' te vallen? Zie het als de start van een nieuwe levensfase. Je kunt bijvoorbeeld je expertise aanbieden als adviseur voor andere ondernemers, zoals starters. Of je gaat aan de slag met vrijwilligerswerk. Bereid je voor op deze omschakeling. Denk op tijd na over wat je na de overdracht gaat doen. Je kunt dit proces vergemakkelijken door nog een tijdje mee te lopen met het nieuwe management. Bijvoorbeeld in de rol van adviseur. Dan is de overgang geleidelijker.

Financiële planning

Je financiële planning vraagt ook aandacht. Als het goed is heb je na de overdracht een behoorlijk vermogen. En heb je ook aandelen in een beleggings-bv. Zo heb je een inkomens- en vermogenspositie. Onderzoek samen met je adviseur hoe je dit inkomen en vermogen veilig stelt en beheert.

Inkomensbestanddelen

Je inkomen kan bestaan uit:

 • pensioen
 • lijfrente-uitkeringen
 • winstrechtuitkeringen
 • huur van onroerende zaken
 • dividend op aandelen
 • rente op obligaties
 • rente op spaartegoeden
 • andere infkomsten

Je kunt je inkomen uit deze bronnen aanpassen door de bestanddelen anders te gebruiken. Ook kun je de ingangsdatum van pensioen-, lijfrente- en winstuitkeringen eerder of juist later laten ingaan.

Vermogensbestanddelen

Als je je onderneming beëindigt en de balans opmaakt, ontstaan bijvoorbeeld de volgende vermogensbestanddelen:

 • beleggingen
 • onroerend goed (eigen woning of bedrijfspanden)
 • spaargelden

Dit vermogen kun je gebruiken om het gat op te vullen tussen je inkomsten uit pensioenen en lijfrenten en je uitgaven. Het rendement uit dit vermogen varieert en is afhankelijk van het soort beleggingen.

Advies

Laat je bij het maken van een nieuwe financiële planning adviseren. Samen met een adviseur kun je een compleet financieel plan opstellen. Doel van het plan is om de financiën zo te regelen dat je er zo goed mogelijk van kunt leven. Gebruik je reserves zo optimaal mogelijk, zorg voor zoveel mogelijk rendement en dek risico's zoveel mogelijk af.

InfoPage