Nadeelcompensatie

De gemeente besluit de weg voor je winkel te veranderen. Hierdoor is de weg voor langere tijd afgesloten. Tijdens de afsluiting is je bedrijf minder goed bereikbaar. Gevolg: minder klanten en omzetverlies. Je hoeft niet zelf voor schade op te draaien. Je kunt een beroep doen op nadeelcompensatie.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor onevenredige schade als gevolg van rechtmatig overheidsoptreden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het tijdelijk of definitief afsluiten van een weg.
  • Het uitvoeren van een bouwproject.
  • Het verlenen van een vergunning.
  • Het veranderen van regelgeving.
  • Het verleggen van kabels en leidingen.

In deze gevallen kun je aanspraak maken op nadeelcompensatie.

Wat zijn de eisen?

Voor de aanspraak op nadeelcompensatie gelden specifieke eisen:

  • Er is een oorzakelijk verband tussen de schade en het handelen van de overheid.
  • De schade was niet te voorzien.
  • De schade moet onevenredig zijn (groter dan het normaal maatschappelijk risico).
  • De schade mag niet op andere wijze vergoed zijn (bijvoorbeeld omdat je er tegen verzekerd was).

Welke schade wordt vergoed?

Wanneer je recht hebt op nadeelcompensatie, krijg je niet de hele schade vergoed. Schade is namelijk geheel of gedeeltelijk voor je eigen rekening. Dit hangt af van de omvang van het normaal maatschappelijk risico (normaal ondernemersrisico). Dit risico wordt beoordeeld aan de hand van de gemiste omzet en/of hogere kosten.

Ga je een bedrijf starten? Zoek dan vooraf uit welke (ruimtelijke) plannen de gemeente of andere overheidsinstanties hebben. Mogelijk zijn er plannen om de straat te gaan herinrichten. Met overlast en omzetschade als gevolg. Neem dit mee in je overwegingen om op die locatie een bedrijf te starten. Dit geldt ook bij overname van een bestaand bedrijf. Omzetschade krijg je niet vergoed door de gemeente als de herinrichtingsplannen bekend waren op het moment van de overname. Een beroep op nadeelcompensatie wordt dan afgewezen.

Aanvraag schadevergoeding

Denk je dat je in aanmerking komt voor nadeelcompensatie? Dien dan een verzoek om schadevergoeding in bij de overheidsinstantie (gemeente, provincie, waterschap of Rijk) die verantwoordelijk is voor de schade. Neem contact op met de betreffende overheidsinstantie om te weten waaraan je verzoek moet voldoen.

Meer informatie

InfoPage