NHG hypotheek voor ondernemers

Alle ondernemers, inclusief zzp'ers, kunnen een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Ben je minimaal een jaar actief als ondernemer en wil je een huis kopen? Dan kun je een NHG-hypotheek afsluiten.

Met de NHG sluit je hypotheek aan bij je inkomen. Je leent niet teveel geld, want je hypotheek voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo houd je naast je maandelijkse woonlasten genoeg geld over voor andere privéuitgaven zoals boodschappen, je auto en verzekeringen.

Vangnet bij tegenslag

De NHG biedt een vangnet als je je hypotheek niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld als je relatie stopt, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of als je partner overlijdt. Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar de NHG-organisatie denkt mee. Mogelijk kun je dan je woning behouden en voorkom je verkoop met verlies. Is verkoop toch nodig en is de opbrengst lager dan de hypotheek? Dan kan de NHG de restschuld kwijtschelden. De rente is met NHG is ook iets lager.

Maximum aankoopbedrag

Wil je gebruikmaken van de NHG? In 2022 is het maximum aankoopbedrag van een woning 355.000 euro. Dat bedrag is inclusief eventuele verbouwingskosten. Tref je energiebesparende voorzieningen? Dan kun je zelfs tot 376.300 euro lenen als je dat extra bedrag gebruikt voor deze voorzieningen. NHG is ook mogelijk voor wie een bestaande lening wil verhogen voor bijvoorbeeld het bekostigen van een verbouwing. De kosten zijn 0,6% van het totale hypotheekbedrag.

Voor alle ondernemers

Tot juli 2018 moest je drie aangiftes inkomstenbelasting hebben van hetzelfde bedrijf en met dezelfde bedrijfsactiviteiten. Met ingang van juli 2018 is de NHG mogelijk voor elke ondernemer die minimaal één jaar actief is. Een hypotheek met NHG is hierdoor bereikbaar voor zowel ondernemers voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Het gaat om de bedrijfsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap en besloten vennootschap (bv).

Toetsinkomen bepalen

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en zelfstandig ondernemerschap. Een deskundige namens het NHG bepaalt het toetsinkomen, binnen vijf werkdagen na de ontvangst van alle documenten, en legt dit vast in de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit document is zes maanden geldig. Met de Inkomensverklaring Ondernemer volg je het reguliere hypotheektraject.

Inkomensverklaring Ondernemer

De Inkomensverklaring Ondernemer verbetert de toegang en de betaalbaarheid van een hypotheek voor ondernemers. Ook het proces om als zelfstandige een hypotheek te krijgen is makkelijker. Geldverstrekkers hebben vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing. De Inkomensverklaring Ondernemer is een uitbreiding en vervanging van de bestaande inkomensverklaring voor zzp'ers.

Inkomensverklaring en coronacrisis

Wanneer je ondernemer bent, dan moet je voor het aanvragen van een hypotheek met NHG een inkomensverklaring ondernemer laten opstellen door een rekenexpert. Deze rekenexpert zal navraag doen over de gevolgen van de crisis op je onderneming en de mogelijkheden om dit op te vangen. Als de rekenexpert overtuigd is van de bestendigheid van het inkomen, dan wordt er een inkomensverklaring afgegeven. Deze is zes maanden geldig. Wanneer er voor de crisis een inkomensverklaring is afgegeven, dan blijft deze zes maanden geldig. Als je na het ontvangen van de inkomensverklaring twijfelt of het verstandig is om nog een hypotheek aan te vragen, neem dan hiervoor contact op met je hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is en of dit verantwoord is.

Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven inkomensverklaring en je inkomen opnieuw laat beoordelen door de rekenexpert.

Voor meer informatie; zie ook het nieuwsbericht Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen.

InfoPage