Ondernemen en arbeidsongeschiktheid

Het kan gebeuren dat je langdurig ziek wordt of een ongeluk krijgt, waardoor je niet meer kunt ondernemen. Beperk financiële en juridische gevolgen door vooraf maatregelen te nemen.

Verzekeringen

Om een inkomen te behouden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Welke variant voor jou het beste is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Je kunt bij de start van je bedrijf ook een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij UWV. Je kunt ook kiezen voor een alternatief als een schenkkring in de vorm van een broodfonds.

Levenstestament

Als je ziek bent of arbeidsongeschikt, kan het zover komen dat je zelf niet meer kunt handelen of beslissingen kunt nemen voor je bedrijf. In een levenstestament kun je regelen hoe het dan verder moet met je bedrijf. Zo blijft je bedrijf toch doordraaien. Het levenstestament is een aanvulling op het (ondernemers)testament.

Bewindvoerder

Heb je als ondernemer geen levenstestament en ben je niet meer in staat om je bedrijf te runnen? Dan moet iemand anders, zoals een bewindvoerder of curator, de zaken behartigen. Deze persoon wordt benoemd door de kantonrechter. Jouw naasten kunnen de bewindvoering regelen

Regelen bij KVK

Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kan betekenen dat je de inschrijving van het bedrijf in het Handelsregister moet aanpassen. Dat kan zodra een bewindvoerder is aangesteld. Omdat elke situatie anders is, kun je het beste contact met ons opnemen.

Meer informatie

InfoPage