Overzicht van documenten

Als je internationaal zakendoet, heb je met verschillende documenten te maken. In dit artikel lees je informatie over de meest voorkomende documenten.

  1. oorsprongsdocumenten
  2. transportdocumenten
  3. douanedocumenten en vergunningen
  4. overige documenten

1. Oorsprongsdocumenten

Er zijn drie soorten oorsprongsdocumenten:

  • documenten van niet-preferentiële oorsprong
  • documenten van preferentiële oorsprong
  • ATA-carnet

Niet-preferentiële oorsprong

Op een document van niet-preferentiële oorsprong staat waar een product geproduceerd is. Dit document noem je een Certificaat van Oorsprong (CVO). Sommige landen buiten de EU vragen dit document om handelspolitieke redenen. Bijvoorbeeld wanneer een land goederen uit bepaalde landen weigert vanwege sancties of de eigen markt wil beschermen.

Preferentiële oorsprong

Met een document van preferentiële oorsprong betaalt je buitenlandse klant minder of geen invoerrechten. Voorbeelden van dit oorsprongsdocument zijn een EUR.1- of EUR-MED-certificaat en een factuurverklaring. Het verlagen van invoerrechten geldt alleen voor landen waarmee de EU een vrijhandelsverdrag heeft. Je krijgt zelf korting op of vrijstelling van invoerrechten als je met een document van preferentiële oorsprong goederen uit een verdragsland importeert.

ATA-carnet

Het tijdelijke uit- en invoerdocument ATA-carnet gebruik je als je met je goederen tijdelijk naar een land buiten de EU reist. Bijvoorbeeld als je op een buitenlandse beurs staat of werkzaamheden in het buitenland uitvoert en hiervoor materiaal meeneemt. Als je een ATA-carnet hebt betaal je geen borg bij de douane en kom je sneller door de douanecontrole. Een ATA-carnet vraag je aan bij KVK.

Uitleg oorsprongsdocumenten

Als je gaat exporteren en oorsprongsdocumenten wilt aanvragen bij KVK lees dan hoe je deze documenten aanvraagt. In de factsheet vind je meer uitleg over oorsprongsdocumenten.

2. Transportdocumenten

3. Douanedocumenten en vergunningen

4. Overige documenten

Welke documenten heb je nodig?

In de Acces2Markets-database vind je informatie over welk document je voor welk land nodig hebt. Zo exporteer je met de juiste documenten.

InfoPage