Je bedrijf verkoopklaar maken

Je bedrijf verkoopt makkelijker als het aantrekkelijk is voor een opvolger. De kans op een goede prijs is dan ook groter. Kijk of er aanpassingen nodig zijn in het management, de interne organisatie, de fiscale en juridische structuur en de financiële huishouding.

Het management

In een kleiner bedrijf ben jij als ondernemer het gezicht van het bedrijf. Het bedrijf is misschien ook wel van jou afhankelijk. Probeer taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan personeelsleden. Maak het bedrijf minder van jezelf afhankelijk.

De interne organisatie

Zorg dat de interne organisatie van je bedrijf op orde is. Dat betekent dat je een duidelijke bedrijfsstrategie hebt en aandacht voor onder andere:

  • looptijd van contracten
  • actuele vergunningen
  • milieu- en andere eisen
  • actuele administratie
  • goed geregeld debiteurenbeheer
  • overzichtelijk voorraadbeheer

Fiscale en juridische structuur

Bij een bedrijfsoverdracht spelen fiscale en juridische aspecten een belangrijke rol. Een wijziging van rechtsvorm kan je soms fiscaal voordeel opleveren. Zo'n wijziging moet je door fiscale termijnen al een aantal jaren voor de overdracht afronden. Laat je daarom op dit gebied goed adviseren en start op tijd. Na de overdacht moet je ook fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Houd daar rekening mee.

Financiële huishouding

De resultaten van je bedrijf kun je vergelijken met andere bedrijven in dezelfde branche. Scoor je op onderdelen slechter dan andere bedrijven? Kijk dan wat daarvan de oorzaak is. Doe dit wel op tijd. Bijvoorbeeld de rentabiliteit (het rendement op geïnvesteerd geld) of de solvabiliteit (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) verbeteren, kan wel 3 tot 5 jaar duren.

Vervolg

Is je bedrijf op orde? Dan kun je nu je bedrijf waarderen en de prijs bepalen.

Zes stappen naar bedrijfsverkoop

Je bedrijf verkopen in zes stappen

KVK Gids voor bedrijfsverkoop

InfoPage