Verkoopmemorandum

Als iemand interesse heeft om jouw bedrijf te kopen, wil hij weten wat hij krijgt voor zijn geld. Met een verkoopmemorandum help je hem op weg.

Doel van het verkoopmemorandum

Het doel van een verkoopmemorandum is om een serieuze kandidaat-koper voldoende inzicht te geven in jouw bedrijf en de waarde ervan. De globale bedrijfsinformatie uit de profielschets is niet genoeg. In het verkoopmemorandum beschrijf je de geschiedenis van je bedrijf, de reden waarom je het bedrijf verkoopt, de organisatiestructuur en de financiële situatie.

Inhoud van het verkoopmemorandum

In een verkoopmemorandum neem je op:

  • introductie
  • samenvatting van het memorandum
  • geschiedenis en achtergrond van je bedrijf
  • informatie over je producten en diensten
  • beschrijving van de markt
  • productiegegevens
  • organisatiestructuur en –cultuur
  • financiële gegevens van je bedrijf
  • overige informatie, bijvoorbeeld intellectueel eigendom

Geheimhoudingsverklaring

Geef het verkoopmemorandum alleen aan serieus geïnteresseerde kandidaat-kopers en laat hen eerst een geheimhoudingsverklaring tekenen. In het verkoopmemorandum staat namelijk veel informatie over jouw bedrijf. Vraag advies van een deskundige bij het opstellen van een verkoopmemorandum.

6 stappen naar bedrijfsverkoop

Je bedrijf verkopen in 6 stappen

KVK Gids voor bedrijfsverkoop

InfoPage