Waar hecht mijn klant waarde aan

Klantwaarde is de waarde die jouw klant ervaart wanneer hij een product of dienst van jou afneemt. Het toevoegen van waarde is in deze tijd van internet essentieel. Hoe kun je jouw waarde vergroten? Je kunt starten met het in kaart brengen van jouw klanten. Stel hen vragen als “wat zijn jouw verwachtingen” en “wat zijn jouw ervaringen”. Dat levert waardevolle informatie op. Ook kun je vragen welke rol de klant weggelegd ziet voor jouw onderneming. Ziet de klant jou bijvoorbeeld als leverancier of als partner in de keten? Door gerichte vragen te stellen ontdek je wat jouw succesformule is. Deel de nieuwe inzichten binnen jouw bedrijf. Vaak blijkt dat verbeteringen eenvoudiger te realiseren zijn dan vooraf werd gedacht.

Soorten waarden

Klantwaarde kan worden omschreven als de waarde van een product of dienst zoals die door de klant wordt ervaren.

De volgende onderverdeling is te maken:
  • Functionele waarde = wat doet het product? (paraplu, regenbescherming).
  • Economische waarde = wat levert het me op? (robot, arbeidsbesparing).
  • Emotionele waarde = merkentrouw, uitstraling, identificatie (Apple).
  • Sociale waarde = ergens bij horen (motorrijders zwaaien naar elkaar).
  • Eindwaarde = de waarde van bovenstaande waarden bij elkaar opgeteld.
Aan klantwaarde zitten eigenlijk twee kanten: een opbrengstkant (wat levert het me op) en een investeringskant (wat kost het me). Wanneer je de juiste balans weet te vinden tussen kwaliteit en investering voldoe je aan de verwachtingen van de klant. Bij te weinig waarde zal de klant geneigd zijn op zoek te gaan naar een ander product.

Klantwaarde wordt niet alleen gecreëerd door het geleverde product of door de geleverde dienst. Duidelijkheid over de status van de order van een klant kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de klantwaarde. Zo kan bijvoorbeeld een webportal, waarop elke klant de status van elke order en de eigen bestelgeschiedenis kan inzien, zorgen voor een verhoging van de ervaren klantwaarde.

Bij export zal de klantwaarde sterk verschillen per land of zelfs per landsdeel. Wanneer je goed onderzoekt waar deze verschillen precies in zitten, draagt dit bij aan jouw succes.

InfoPage