Waarom wil je naar het buitenland

Er zijn verschillende redenen om te gaan exporteren: vanuit een persoonlijke voorkeur of een toevallige gebeurtenis. Vaak zijn exportambities gebaseerd op strategische keuzes. Een goede voorbereiding voorkomt problemen en kosten. Waarom wil je jouw producten op buitenlandse markten afzetten? Wat zijn jouw drijfveren? Onderstaand een overzicht om jouw eigen redenen te toetsen.

Strategische redenen exporteren

 • De thuismarkt is verzadigd, om met jouw bedrijf te kunnen groeien moet je op zoek naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland.
 • Je wilt het bedrijfsrisico over een grotere regio/meerdere markten spreiden; je bent niet langer afhankelijk van alleen de thuismarkt.
 • Jouw productieapparaat heeft overcapaciteit; deze ‘overproductie’ wil je op buitenlandse markten afzetten.
 • Je wilt omzetvergroting: door meerdere markten te bewerken, kun je meer omzet genereren.
 • Je verwacht dat jouw product ook in het buitenland zal aanslaan.
 • Steeds meer bedrijven gaan internationaal ondernemen; om jouw concurrentiepositie op peil te houden, kun je niet achterblijven.

Overige persoonlijke redenen exporteren

 • Je hebt op een beurs gestaan en een geïnteresseerd buitenlands bedrijf in jouw stand gehad.
 • Familie, vrienden en kennissen wijzen jou erop dat jouw producten mogelijk ook op buitenlandse markten kunnen aanslaan.
 • Je bent geïnteresseerd in buitenlandse talen en culturen; door te exporteren maak je kennis met andere talen, culturen en systemen die je dwingen kritisch naar jouw eigen manier van werken te kijken.
 • Je krijgt via internet / e-mail een onverwachte handelsaanvraag uit het buitenland waaraan je wilt voldoen.
Welke redeneren je ook hebt, besef wel dat exporteren organisatorische gevolgen heeft voor jouw bedrijf. Het schrijven van een exportplan helpt je deze veranderingen in kaart te brengen, zodat je je goed kunt voorbereiden op deze ontwikkelingen.

Valkuilen exporteren

Tot slot nog enkele valkuilen waar je door een goede voorbereiding niet invalt:

 • Onderschat de voorbereiding niet; de Eiffeltoren is ook niet in één dag gebouwd.
 • Houd rekening met de schaalbaarheid; wat nu als het product inderdaad aanslaat en de vraag overstijgt het aanbod, ben je dan in staat snel genoeg te schakelen en toch te leveren?
 • Aanpassingsvermogen; de nieuwe buitenlandse markt kent andere regels, wetten, talen en cultuur. Als je je niet aanpast, verklein je jouw kans van slagen.
 • Informeer jouw personeel; jouw exportplannen beïnvloeden de werkzaamheden van jouw werknemers, dus breng hen vooraf op de hoogte van jouw plannen.
 • Wanneer jouw product nog niet op de buitenlandse markt verhandeld wordt kan dit een reden hebben; zoek uit of jouw product wel op de buitenlandse markt verkocht mag worden.
Geduld is een schone zaak. Tussen het moment waarop het besluit genomen is en de eerste order de grens overgaat, kan wel 2 tot 3 jaar zitten. Jouw persoonlijke- en bedrijfsgroei zijn voldoende beweegredenen om de stap over de grens te wagen, er gaat een wereld voor je open!
InfoPage