Wet DBA: veranderende wetgeving

De wet DBA moest opdrachtgevers en zzp'ers duidelijkheid geven over hun onderlinge arbeidsrelatie. Maar de wet voldoet niet aan de verwachtingen. De wet is nog van kracht, maar wordt niet volledig gehandhaafd. Al houdt de Belastingdienst sinds 2019 wel scherper toezicht bij opdrachtgevers. Naar verwachting start op 11 januari 2021 een pilot met een webmodule, met als doel opdrachtgevers vooraf zekerheid te geven over de arbeidsrelatie met een zzp’er. Deze pilot zal in ieder geval 6 maanden duren. Daarna beslist het kabinet op welk moment de handhaving wordt opgestart. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurden op 16 november 2020 een zesde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ over de wet DBA. Van de voorstellen uit de derde voortgangsbrief blijft alleen de webmodule over. Het minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro en de zelfstandigenverklaring voor tarieven boven 75 euro zijn vervallen.

Webmodule

Het kabinet gaat dus wel door met het ontwikkelen van een webmodule. Deze moet duidelijkheid geven aan de opdrachtgever over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Er zijn 3 kwalificaties:

  1. opdrachtgeversverklaring
  2. indicatie dienstbetrekking
  3. geen oordeel

De pilot van deze webmodule start naar verwachting op 11 januari 2021. In de zomer van 2021 volgt een evaluatie.

Toezicht op opdrachtgevers

Sinds oktober 2019 houdt de Belastingdienst scherper toezicht op opdrachtgevers, bijvoorbeeld door een bedrijfsbezoek en boekenonderzoek. Hieruit kan blijken dat je de arbeidsrelatie moet aanpassen.
Opdrachtgevers die opzettelijk een schijnzelfstandigheid laten voortbestaan, kunnen correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen krijgen. Eventueel met een boete. Dit gebeurt alleen als de opdrachtgever kwaadwillend is of de gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Zorg- en bouwsector

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief maakte op 4 februari 2020 bekend dat de zorgsector, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, en een specifiek deel van de bouwsector, de grote bouwprojecten, als eerste aandacht krijgen. Dit geldt ook voor bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze sectoren.

Later wordt een afweging gemaakt welke sectoren daarna aandacht krijgen. Het kan daarbij gaan om de sectoren onderwijs, ICT, horeca en detailhandel (benoemd in de Kamerbrief van juni 2019) of nieuw opgekomen sectoren.

Wat ging hieraan vooraf?

In de zomer van 2018 bracht minister Koolmees zijn eerste voortgangsupdate over de vorderingen en plannen rondom een vervanging voor de wet DBA. Hierin liet hij weten dat er een toezichtplan komt en dat er vanaf juli 2018 minimaal 100 bedrijven in verschillende branches en sectoren bezocht zouden worden. Met deze bedrijven werd gesproken over de manier van werken. Ook werd onderzocht of een webmodule haalbaar is, zekerheid kan bieden en administratieve lasten kan beperken. Verder werden de tariefstellingen, die een rol spelen bij het bepalen of er sprake is van een dienstverband, tegen het licht gehouden.

Het streven was toen nog om de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 in te laten gaan. Maar in zijn tweede voortgangsupdate liet minister Koolmees weten dat de nieuwe wet DBA minstens 1 jaar langer op zich laat wachten. Dit komt doordat de voorgenomen maatregelen om zzp’ers aan de onderkant van de markt te beschermen in strijd lijken te zijn met het EU-wetgeving en verdere aanpassingen nodig zijn.

InfoPage