Zo voldoe je aan de Duitse Meisterpflicht voor beroepen

Wanneer je in Duitsland werkt en bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoert als tegelzetter of zonweringinstallateur val je onder specifieke Duitse wetgeving, de Meisterpflicht. Met een EU-verklaring van KVK toon je aan dat je vakbekwaam bent en aan de Meisterpflicht voldoet.

Wat is de Meisterpflicht?

Voor bepaalde beroepen in Duitsland geldt een ‘Meisterzwang’: je mag je beroep alleen dan zelfstandig uitoefenen, wanneer je voor je ‘Meisterprüfung’ slaagt. Deze Meisterprüfung is een ‘meesterexamen’ dat je in je eigen vakgebied moet afleggen. Met zo’n kwalificatievereiste worden sommige beroepen beschermd, en wordt er een bepaalde mate van kwaliteit in de dienstverlening gewaarborgd. Deze kwalificatievereiste wordt ook wel de Meisterpflicht genoemd (bron: Strick, Rechtsanwälte & Steuerberater). Met een EU-verkalring van KVK toon je aan dat je vakbekwaam bent en voldoet aan de Meisterpflicht.

Vergunningsplicht

Ambachtslieden die in Duitsland zelfstandig werkzaamheden uitvoeren moeten zich volgens het Handwerksrecht registreren in een zogenaamde Handwerksrolle (Duits ambachtenregister).

Check of de werkzaamheden die je in Duitsland uitvoert als vergunningsplichtig genoemd staan in het Handwerksrecht. Als dit zo is, registreer jezelf dan in de Handwerksrolle van de plaatselijke Duitse Handwerkskammer (HWK). Je meldt je hiervoor bij de regionale Handwerkskammer waaronder de plaats valt waar je voor het eerst je werkzaamheden in Duitsland uitvoert. Na je aanmelding bij de Handwerkskammer ontvang je een Handwerkskarte. Dit is het bewijs van inschrijving in de Handwerksrolle. Deze kaart moet je medewerker of jijzelf altijd meenemen naar de locatie waar je de werkzaamheden uitvoert.

Wanneer je jezelf niet inschrijft in de Handwerksrolle, heeft dit mogelijk nadelige gevolgen. Zoals het nietig verklaren van een contract door een opdrachtgever, waarmee de overeengekomen vergoeding vervalt. Als je werkzaamheden onder de eis van de vergunningsplicht vallen, dan moet je ook voldoen aan de Meisterpflicht.

Geen vergunningsplicht

Staat je beroep niet in de lijst ‘vergunningsplichtig’, maar wel tussen de vergunningsvrije beroepen? Dan is alleen een registratie bij de HWK verplicht.

Nederlandse ondernemer

Check eerst of de Meisterpflicht geldt voor jouw bedrijf en het soort werkzaamheden dat je uitvoert. De Meisterpflicht geldt voor vergunningsplichtige ondernemers die:

  • gevestigd zijn in Nederland, en zelfstandig werkzaamheden in Duitsland uitvoeren.
  • een bedrijf in Duitsland oprichten, en vanuit daar hun werkzaamheden in Duitsland uitvoeren.
  • ondernemers die, vanuit hun vestiging in Nederland of Duitsland, via onder-aanneming zelfstandig werkzaamheden in Duitsland uitvoeren.

De Meisterpflicht is van toepassing op alle rechtsvormen. Er wordt streng op gecontroleerd. De plaatselijke Duitse Handwerkskammer (HWK) informeert je verder.

Deze beroepen vallen bijvoorbeeld onder de vergunningsplicht:

  • Fliesenleger/Plattenleger/Mosaikleger (tegelzetter).
  • Betonstein- und Terrazzohersteller (producent van betonstenen en terrazzo).
  • Estrichleger (dekvloerlegger).
  • Schilder- und Lichtreklamehersteller (producent van bord- en lichtreclame).

Bewijs van inschrijving

Anders dan je in Nederland gewend bent, kent Duitsland meerdere registers. De bedrijfsactiviteiten en de plaats waar de ondernemer of het bedrijf gevestigd is, bepalen bij welk register een ondernemer zichzelf of zijn bedrijf moet inschrijven. In Duitsland heet een KVK-uittreksel een Auszug (Mitgliederbescheinigung). Deze vraag je aan bij de regionale Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer of Gewerbezentralregister waar het bedrijf (Gewerbe) is gevestigd.

Vraag een EU-verklaring aan

Een Nederlandse vakman die in Duitsland in de ambachtelijke sector werkt, kan in Duitsland geen Meisterprüfung afleggen. Daarom geldt voor Nederlanders die in Duitsland willen werken een uitzondering. Voor de inschrijving in het Duitse ambachtenregister (de Handswerkrolle) is het noodzakelijk dat je een EU-verklaring van KVK omtrent je vakbekwaamheid hebt. Hiermee kun je een uitzonderingsvergunning (zogenaamde Ausnahmegenehmigung) en een daarmee corresponderende bevestiging krijgen (bron: Strick, Rechtsanwälte & Steuerberater).

Voorwaarden EU-verklaring

Als je aan de voorwaarden in de richtlijn 2005/36/EG voldoet, kom je in aanmerking voor deze EU-verklaring. In Nederland opgedane langdurige ervaring als zelfstandige of bedrijfsleider is hierbij belangrijk. Eventueel in combinatie met een voor dat beroep behaald diploma.

Bescherming

De Duitse overheid stelde de Meisterpflicht in om het kwaliteitsniveau van ambachten te verhogen en de consument te beschermen. Daarnaast helpt de Meisterpflicht, behalve bedreigde beroepen, ook de eigen Duitse markt te beschermen.

Tip

Krijg je in het buitenland met diploma-eisen te maken? Stel je vragen hierover aan het KVK-Adviesteam: 0800 21 17.

InfoPage