Een wettelijke verplichting

Onder andere bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden. Sinds 1 juli 2016 is de wetswijziging van kracht die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. Op 25 april 2016 is de Algemene maatregel van Bestuur gepubliceerd in het Staatsblad.

Digitaal deponeren 'Jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein'

Met de online service 'Zelf Deponeren Jaarrekening' kunt u de jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein invoeren en deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Deponeer uw jaarrekening

Alles over jaarrekening deponeren: