Hoe deponeer je jouw jaarrekening?

Voor de meeste ondernemingen is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal (SBR) te deponeren. In onderstaande tabel zie je welke opties je hebt voor het deponeren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsklasse. In het document Vragen en antwoorden vind je informatie over (digitaal) deponeren in enkele specifieke situaties.


SBR Online 
Papier 
MicroJaJaBoekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016
Klein
JaJaBoekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016
MiddelJaJa
Boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2017
GrootJa
NeeBoekjaren die uiterlijk 31 december 2023* eindigen
Uitgevende instellingen

Controleer bij AFM tot wanneer de jaarrekening op papier mag worden gedeponeerd
Uitgevende instellingen, niet deponeringsplichtig AFMNeeNeePapier of email. Voor XHTML-formaat neem contact op met KVK Servicecenter

*Op dit moment zijn grote rechtspersonen en daaraan verbonden middelgrote rechtspersonen nog uitgezonderd van de verplichting via SBR te deponeren. Naar verwachting zullen grote rechtspersonen en daaraan verbonden middelgrote rechtspersonen vanaf boekjaar 2024 of 2025 digitaal moeten deponeren.

Bedrijfsklasse micro of klein

Ondernemers in de bedrijfsklasse micro of klein kunnen vanaf boekjaar 2016 alleen nog digitaal deponeren. Met de online service Zelf Deponeren Jaarrekening deponeer je jouw (enkelvoudige) jaarrekening direct elektronisch bij KVK. Het is ook mogelijk je jaarrekening via hiervoor geschikte financiële software of met hulp van je financieel intermediair te deponeren.

Deponeer je jaarrekening

Nadat je de jaarrekening digitaal hebt verstuurd, is deze direct zichtbaar en opvraagbaar in het Handelsregister. Je ontvangt een bevestiging inclusief een PDF-weergave in je e-mail, waarna je meteen kunt controleren of deze goed verwerkt is.

Bedrijfsklasse middelgroot

Ondernemers in de bedrijfsklasse middelgroot deponeren hun jaarrekening in XBRL-formaat digitaal via hiervoor geschikte financiële software met SBR of via de tool Opstellen XBRL.

Wanneer kan ik de jaarstukken van mijn onderneming in de bedrijfsklasse middelgroot wel op papier deponeren?

Als je situatie voldoet aan één of meer van de volgende criteria:

  • Het boekjaar begint vóór 1 januari 2017.
  • De onderneming is onderdeel van een groep met aan het hoofd een Nederlandse moedermaatschappij die valt in de bedrijfsklasse groot.
  • De onderneming is onderdeel van een groep met een moederonderneming gevestigd in één van de andere EU-lidstaten.
  • Er is sprake van een jaarrekening die is opgesteld naar de normen van één van de andere EU-lidstaten.
  • De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van de bedrijfsklasse ‘groot’.
  • Er is sprake van een niet-Europese rechtsvorm zoals Delaware Corporation, et cetera. LET OP: wanneer er sprake is van een formeel buitenlandse vennootschap, dan moet de onderneming naast een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland óók een jaarrekening naar Nederlandse wetgeving - dus digitaal! – deponeren.

Bekijk ook het document Vragen en antwoorden.

Ik ben van mening dat voor mij een uitzondering geldt en dat ik op papier mag aanleveren. Wat kan ik doen?

Voor de meeste ondernemingen is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal (SBR) te deponeren. Indien je na het lezen van bovenstaande informatie en het document Vragen en antwoorden van mening bent dat je toch de jaarstukken op papier mag deponeren, dan verzoeken wij je om deze stukken in PDF inclusief je motivatie te mailen naar: sbr.ontheffing@kvk.nl. Wij nemen je verzoek dan in behandeling.

Bij het deponeren van jaarrekeningen die wij per mail of post ontvangen hanteren wij de ontvangstdatum als deponeringsdatum.

Bedrijfsklasse groot

Ondernemers in de bedrijfsklasse groot deponeren hun jaarrekening digitaal via hiervoor geschikte financiële software met SBR, per post of per e-mail. Jaarrekeningen kunnen niet bij de balie worden ingeleverd.

Kamer van Koophandel
Team Deponeringen
Postbus 1544
3000 DP Rotterdam

E-mail: jaarrekening.groot@kvk.nl

Voeg bij de e-mail de jaarrekening in pdf toe. Gebruik geen diensten zoals Zivver, FileCap of We Transfer.

Bij het deponeren van jaarrekeningen die wij per mail of post ontvangen hanteren wij de ontvangstdatum als deponeringsdatum. Je ontvangt geen bevestiging voor jaarrekeningen die per post of e-mail zijn verstuurd.

Intermediair inschakelen

Het zelf deponeren van je jaarrekening kan een flinke klus zijn. Kom je er niet uit? Overweeg dan contact op te nemen met een financieel intermediair, zoals een boekhouder, belastingconsulent of accountant. Deze kan je financiële rapportages opstellen en verzenden aan meerdere instanties.

Read this article in English

InfoPage