Uitstel ESEF-verplichtingen beursgenoteerde instellingen boekjaar 2020

Beursgenoteerde bedrijven ofwel de Effecten Uitgevende Instellingen (EUI) die hun jaarrekening via de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of rechtstreeks bij KVK deponeren zouden vanaf boekjaar 2020 de jaarrekening in een ander formaat dan pdf mogen deponeren. Dit nieuwe formaat is XHTML/Inline-XBRL en de wettelijke grondslag hiervoor is de Europese ESEF-verordening. Minister Hoekstra heeft echter deze instellingen een jaar extra de tijd gegeven om hun jaarrekening in dit formaat te deponeren.

Wat betekent dit voor de EUI die zijn jaarverslag bij AFM deponeert?

Als je als EUI gebruik maakt van het uitstel verandert er niets. Je mag de jaarrekening over boekjaar 2020 zoals voorheen aanleveren bij AFM. Meer informatie hierover vind je op de website van AFM-NL (AFM-EN).

Wat betekent dit voor de EUI die zijn jaarverslag direct bij KVK deponeert?

Maak je gebruik van het uitstel dan kun je de jaarrekening in pdf deponeren bij KVK. Stuur de jaarrekening naar:

Kamer van Koophandel
Team Deponeringen Postbus 1544
3000 DP Rotterdam

E-mail: jaarrekening.groot@kvk.nl

Als je het jaarverslag over boekjaar 2020 wel in ESEF-formaat (XHTML/Inline-XBRL) wilt deponeren, verandert er wel wat. Het deponeren van een jaarverslag over boekjaar 2020 in ESEF-formaat verloopt tijdelijk via een aparte procedure. Neem hiervoor contact op met KVK; telefoonnummer: 088 585 15 85.

InfoPage