Een XBRL-jaarrekening opstellen

Ondernemers in de bedrijfsklasse middelgroot die willen deponeren met SBR, hebben een jaarrekening nodig in XBRL-formaat. Indien u niet beschikt over SBR software (informeer eventueel bij uw softwareleverancier) kunt u uw jaarrekening in XBRL-formaat opstellen met behulp van de tool Opstellen XBRL. Met deze tool kunt u de jaarrekening niet deponeren.

Deze tool is geschikt voor de volgende rapportages:

 • middelgrote rechtspersonen (generiek)
 • commerciële stichtingen en verenigingen
 • middelgrote en grote organisaties zonder winststreven
 • toegelaten instellingen volkshuisvesting
 • fondsenwervende instellingen
 • vennootschappen onder firma & commanditaire vennootschappen
 • coöperaties

XBRL-jaarrekening opstellen


Wat heeft u nodig?

Hoe werkt het? 

Het opstellen van een XBRL-jaarrekening werkt als volgt:

 • Log in met uw e-mailadres en wachtwoord of maak een account aan
 • Kies ‘XBRL-jaarrekening’ in het menu.
 • Selecteer indien nodig een bedrijf en kies ‘XBRL-jaarrekening opstellen’ om naar de tool te gaan.
 • Voer in de tool de gegevens van uw jaarrekening in (u kunt meerdere versies opstellen).
 • Controleer de gegevens. 
 • Als u klaar bent, kunt u de XBRL-jaarrekening downloaden.
Let op! Heeft u inhoudelijke vragen over de tool, bijv. over wat u waar moet invullen? Neemt u dan contact op met een (bedrijfsintern) financieel specialist, zoals een accountant of controller. De KvK kan u inhoudelijk niet ondersteunen.

Vervolgstap

Wanneer u uw jaarrekening in XBRL-formaat heeft opgesteld en gedownload, stuurt u deze naar uw accountant voor de controleverklaring. Na ontvangst van de controleverklaring kunt u de jaarrekening vaststellen en – samen met de controleverklaring en de ondertekening door de accountant – deponeren met SBR.

Veelgestelde vragen

 • Wat is XBRL?

  XBRL (gebaseerd op XML) is een open standaard om digitaal financiële gegevens uit te wisselen. Met XBRL importeert u een jaarrekening rechtstreeks in uw SBR software.

 • Waarom deponeren in XBRL?

  Vanaf boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in XBRL-formaat (via SBR of ZDJ). Vanaf boekjaar 2017 geldt die verplichting eveneens voor middelgrote rechtspersonen; vanaf boekjaar 2019 ook voor grote rechtspersonen. Uitzonderingen zijn beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die naar buitenlands recht moeten deponeren. XBRL heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de jaarrekening. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van de jaarrekening. Hier kunt u lezen wat rechtspersonen verplicht zijn om te deponeren.

 • Waaruit bestaat een jaarrekening?

  De grootte van uw bedrijf bepaalt welke gegevens uw jaarrekening in ieder geval bevat. Bekijk het overzicht per bedrijfsklasse.

 • Uit welke elementen bestaat een XBRL-jaarrekening?

  De elementen van de XBRL-jaarrekening staan beschreven in de Nederlandse Taxonomie (NT). Hierin staan alle definities van gegevens, nodig voor het samenstellen van de jaarrekening in XBRL, conform de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening en de normen in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De benodigde gegevens kunnen per jaar verschillen. De KvK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de taxonomie, maar zij zorgt wel voor de technische verwerking van de NT (door Logius). Meer informatie over de NT is te vinden op sbr-nl.nl (bij Werkdocumenten onder Kamer van Koophandel Presentation Spreadsheet).