Jouw gegevens in het Handelsregister

Ingeschreven in het Handelsregister? Dan is een deel van jouw gegevens openbaar. Maar dit betekent niet dat iedereen je nu zonder toestemming mag benaderen. Soms gebeurt dit toch. Op deze pagina lees je hoe je het gebruik van je gegevens door anderen beperkt. En hoe het zit met de openbaarheid van jouw gegevens.