Privéadres in het Handelsregister

In het Handelsregister staan vestigingsadressen maar ook privéadressen. Iedereen kan deze gegevens raadplegen. Het vestigingsadres is de plaats waar de activiteiten van je bedrijf worden uitgevoerd en is altijd openbaar. Het privéadres is je woonadres. Het privéadres kan overigens gelijk zijn aan het vestigingsadres, als je je bedrijf vanuit je woonadres uitoefent. Denk aan de bakker die boven zijn winkel woont of de kapper die thuis knipt. In sommige gevallen is dit privéadres openbaar. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet.

Let op: er komt een wijziging in het Handelsregisterbesluit die alle woonadressen standaard afschermt. Deze wijziging treedt naar verwachting eind dit jaar dan wel begin 2022 in werking.

Openbare privéadressen

Bij eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar. De reden hiervoor is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de onderneming. Ook het adres van de gevolmachtigde(n) bij deze ondernemingen is openbaar. Deze privéadressen staan vermeld op het uittreksel Handelsregister dat iedereen kan opvragen of kan raadplegen via onze website. De privéadressen worden niet verstrekt in adresbestanden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om het privéadres af te schermen in het Handelsregister.

Niet-openbare privéadressen

Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben. Het is natuurlijk wel mogelijk dat het privéadres gelijk is aan het adres van het bedrijf.

Privéadressen van UBO's zijn ook niet openbaar. Alleen medewerkers van bepaalde bevoegde autoriteiten zoals opsporingsinstanties kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Wat als mijn privéadres hetzelfde is als het bedrijfsadres?

Wettelijk gezien zijn het privéadres en het vestigingsadres twee verschillende adressen. Maar als je bedrijf gevestigd is op je woonadres, betekent dat in de praktijk vaak dezelfde voordeur en ziet de buitenwereld het verschil niet. Dat kun je als onprettig ervaren. Het vestigingsadres is namelijk altijd openbaar. Het staat op het uittreksel Handelsregister en wordt via diverse KVK-producten zoals adresbestanden en KVK dataservices geleverd. Ook uitgevers van (digitale) adresgidsen, databrokers en internetdiensten zoals bijvoorbeeld Google (Maps), gebruiken deze data. Uiteraard kun je bij deze bedrijven vragen om je gegevens te verwijderen.

Er is wel een mogelijkheid om een openbaar woonadres af te schermen in het Handelsregister. Het adres van de onderneming blijft in principe openbaar, ook als dit gelijk is aan het woonadres. De wet bevat geen grondslag voor afscherming van het zaakadres. Een optie is om je onderneming op een ander adres te registreren en je woonadres af te schermen. Is het registreren van de onderneming op een ander adres geen optie en bevind je je in het zeer uitzonderlijke geval van een bedreigende situatie? Dan kan contact met ons worden opgenomen en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Je bent overigens minder makkelijk vindbaar als je in je bedrijfsnaam geen verwijzing naar je eigen naam maakt.

Kan ik mijn privéadres afschermen?

Ja, ondernemers waarvan het privéadres openbaar is, kunnen dit laten afschermen als deze openbaarheid kan leiden tot een bedreigende situatie. Je kunt hiervoor een verzoekschrift indienen met daarin je motivatie. Voor het aanvragen van een verzoekschrift kun je bellen met 088 585 1585 of stuur een bericht via onze contactpagina. Daarbij moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er is sprake van een waarschijnlijke dreiging.
  • Je privéadres kan niet achterhaald worden via een andere inschrijving in het Handelsregister. 
  • Je telefoonnummer is niet openbaar.
  • Je hebt zelf maatregelen genomen om de bekendheid van je adres te verminderen. Dat betekent onder meer dat je adres in de Basisregistratie Personen (BRP) de indicatie ‘geheim’ heeft. Dit kun je aanvragen bij je gemeente. Maar ook dat je adres onvindbaar is op andere plekken zoals je website, digitale telefoon- of adresgidsen, via Facebook of LinkedIn.

Als aan de voorwaarden is voldaan, schermen wij je privéadres af in het Handelsregister. Overigens hebben geautoriseerde medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders nog wel inzage in je privéadres.

Tips

Sommige ondernemers vinden het ongewenst dat ze op hun privéadres gevonden kunnen worden in het Handelsregister. Er zijn een aantal manieren om die vindbaarheid te beperken:

  • Vestig je bedrijf op een ander adres dan je privéadres.
  • Zet in de bedrijfsnaam geen verwijzing naar je eigen naam.
  • Maak gebruik van een bv.

Inzien privéadressen voor functionarissen

Ben je een medewerker van een bestuursorgaan, advocaat, deurwaarder of notaris? Dan kun je autorisatie aanvragen voor inzien van privéadressen.

Meer informatie

Op de pagina met algemene informatie vind je een FAQ met meer informatie over privacy, open data en het Handelsregister.

InfoPage