Moet ik mijn bedrijf inschrijven?

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.

Volgens de wet heeft u een onderneming als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming.

Inschrijven eenmanszaak

Of u een eenmanszaak moet inschrijven hangt ervan af of uw bedrijf voldoet aan de criteria voor een onderneming.

Twijfelt u of u uw bedrijf moet inschrijven, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Inschrijven als freelancer of zzp'er

De meeste freelancers en zzp'ers kiezen als rechtsvorm de eenmanszaak of bv. Bv's moeten zich altijd inschrijven bij de KvK. U moet uw eenmanszaak inschrijven als u voldoet aan de criteria voor een onderneming.

Inschrijven van andere rechtsvormen

De volgende rechtsvormen moeten zich altijd inschrijven in het Handelsregister:

 • besloten vennootschap (bv)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vennootschap onder firma (vof)
 • commanditaire vennootschap (cv)*
 • stichting
 • vereniging met notariële akte
 • openbare maatschap
 • publiekrechtelijke rechtspersoon
 • vereniging van eigenaars
 • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschap

* Een cv zonder vestiging in Nederland hoeft niet ingeschreven te worden, maar dit kan wel als er ondernemingsactiviteiten plaatsvinden in Nederland.

Meer weten?

Lees meer over inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Webinar: Heb ik een hobby of een bedrijf?

Veelgestelde vragen

 • Moeten buitenlandse bedrijven zich ook inschrijven?
 • Moeten vrije beroepen zich ook inschrijven?

  Vrije beroepsbeoefenaren moeten zich sinds 1 juli 2008 ook inschrijven in het Handelsregister als zij voldoen aan de criteria voor een onderneming.

 • Moet ik me inschrijven als ik verdien aan mijn hobby?

  Of u zich moet inschrijven hangt ervan af of uw bedrijf voldoet aan de criteria voor een onderneming.

 • De bank of gemeente vraagt om een inschrijfbewijs, maar ik kan me niet inschrijven?

  Organisaties die zich niet kunnen inschrijven bij de KvK (zoals ondernemings- of medezeggenschapsraden) krijgen nog wel eens het verzoek om een bewijs van inschrijving van de KvK te laten zien. Bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening of het aanvragen van een vergunning. Als dit bij u het geval is, kunt u het beste vragen of de bank of gemeente zelf contact opneemt met de KvK. Wij kunnen dan aangeven of uw organisatie verplicht is om zich in te schrijven.

Staat uw vraag er niet tussen?