Inschrijven buitenlandse bedrijven

 • Alle buitenlandse vennootschappen met een vestiging in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.
 • Buitenlandse vennootschappen die geen vestiging in Nederland hebben, hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in het Handelsregister indien zij ondernemingsactiviteiten in Nederland hebben. Dit geldt ook voor buitenlandse ondernemers, die de activiteit niet in de rechtsvorm van een vennootschap drijven, maar bijvoorbeeld als eenmanszaak.
  Voor deze specifieke situatie adviseren wij je contact met ons op te nemen.
 • Buitenlandse vennootschappen die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, zijn verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister, ongeacht of zij wel of geen vestiging in Nederland hebben. Zie voor meer informatie hierover www.kvk.nl/waadi

Wie mag de vennootschap inschrijven?

Je mag de vestiging inschrijven in het Handelsregister als je:

 • bestuurder bent van de vennootschap;
 • beheerder bent van de Nederlandse vestiging en een volmacht heeft waaruit blijkt dat je beheerder bent. Deze volmacht moet in het Nederlands zijn met originele handtekeningen van de bestuurder. Als beheerder moet je je ook inschrijven.

Hoe schrijf je de vennootschap in?

Je meldt je persoonlijk bij KVK met een geldige legitimatie. Een functionaris die in het buitenland woont hoeft zich niet persoonlijk te legitimeren, maar kan een aantal documenten meesturen. Bij de inschrijving gebruik je de volgende inschrijfformulieren:

Voor opgaven kunnen de Engelstalig formulieren gebruikt worden. Vrije teksten zoals activiteitenomschrijving et cetera moeten wel in het Nederlands worden opgegeven of in het Engels met vertaling.

Welke documenten heb je verder nodig?

Naast de inschrijfformulieren neem je ook de volgende documenten mee:

 • officieel bewijs van registratie van de onderneming in het land van oprichting (maximaal één maand oud);
 • afschrift van de oprichtingsakte;
 • afschrift van de geldende statuten, als deze in een afzonderlijke akte staan;
 • afschrift van de akte waaruit de benoeming van de bestuurders en commissarissen blijkt, zoals een 'certificate of incumbency'.

Deze stukken lever je aan in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De afschriften moeten authentiek of origineel gewaarmerkt zijn. KVK kan vragen om een document dat de echtheid van de buitenlandse openbare akten bevestigt (een 'apostille').

Eisen formeel buitenlandse vennootschappen

Voor vennootschappen van buiten de Europees Economische Ruimte die geheel in Nederland ondernemen en geen werkelijke band hebben met het land van oprichting, geldt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.

Moet een buitenlandse vennootschap die bestuurder is van een Nederlandse rechtspersoon zich ook inschrijven?
Alleen de Nederlandse rechtspersoon schrijft zich in en meldt de gegevens van de buitenlandse vennootschap die optreedt als bestuurder.

Moet een Nederlandse rechtspersoon met alleen vestigingen buiten Nederland zich ook inschrijven?
De Nederlandse rechtspersoon moet zich inschrijven in het Handelsregister. De gegevens van de onderneming in het buitenland worden niet opgenomen in het Handelsregister.

InfoPage