Inschrijven Vereniging van Eigenaars

Verenigingen van eigenaars moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister. Heeft u uw vereniging nog niet geregistreerd? Doe dat dan direct via onderstaand formulier.

Hoe schrijf ik mijn VvE in?

Een VvE zonder ondernemingsactiviteiten kunt u schriftelijk inschrijven. Wel moet u kopieën van legitimatiebewijzen van de bestuurder(s) en een eventuele gevolmachtigde (administrateur) meesturen. Gebruik voor de inschrijving deze formulieren:

Welke gegevens moet ik doorgeven?

U moet de naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de vereniging van eigenaars (VvE) inschrijven. Een VvE kan één of meer bestuurders hebben. Als er een administrateur is, kan deze ook ingeschreven worden. Ook wordt een afschrift van de notariële splitsingsakte of een uittreksel van de notariële akte met daarin de statuten opgenomen. Als de VvE is opgericht op of na 1 juli 2008, moeten dit officieel gewaarmerkte akten zijn. Als de VvE vóór 1 juli 2008 is opgericht, moet dit een door één van de bestuurders gewaarmerkt exemplaar van de splitsingsakte zijn. VvE’s hoeven geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel in te leveren.

Wat gebeurt er als de VvE zich niet inschrijft?

Het is wettelijk verplicht om een VvE in te schrijven. Deze plicht bestaat al tientallen jaren voor de andere formele verenigingen in Nederland en geldt nu ook voor de VvE. Niet inschrijven is een overtreding (Wet economische delicten).

Veelgestelde vragen

 • Wat kost inschrijven in het Handelsregister van de KvK?

  Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister betaalt u een eenmalige inschrijfvergoeding van €50,-. Als u bij uw inschrijving een uittreksel wilt kopen van uw bedrijf, dan kost dat € 15,- (betaling alleen mogelijk met pinpas of creditcard).

 • De VvE beschikt over een modelreglement, moeten we deze aanleveren?

  U hoeft alleen op te geven welk van de 8 modelreglementen u gebruikt. Als de VvE een aanvulling of wijziging heeft op dit reglement, of een ander reglement hanteert dan één van de 8 modelreglementen, dan is wel een volledige versie vereist. U vindt de modelreglementen op www.notaris.nl.

 • Mijn VvE beschikt niet over het reglement waar in de splitsingsakte naar wordt verwezen. Wat moet ik nu doen?

  Als uw VvE is opgericht met een modelreglement, kunt u op het formulier één van de 8 modelreglementen aanvinken. De modelreglementen vindt u op www.notaris.nl. Is uw VvE opgericht met een ander reglement en u bezit dit reglement niet, dan kunt u dit opvragen bij de notaris waar de splitsingsakte is opgemaakt. Als uw VvE één van de modelreglementen hanteert, met daarop een uitbreiding/aanvulling, dan stuurt u een (getekende) kopie mee van deze uitbreiding/aanvulling.

 • Wat moet ik doen als de akte van splitsing van mijn appartement is gepasseerd voor 1 december 1972?

  Appartementsgebouwen die voor 1 december 1972 zijn ontstaan, waren toen volgens de wet niet verplicht om een vereniging van eigenaars op te richten. Als er toen of daarna geen vereniging is opgericht, dan zijn de rechten en plichten van de gezamenlijke eigenaren opgenomen in de splitsingsakte. Als u een splitsingsakte hebt van voor 1 december 1972 én er in deze akte en in eventuele aanvullingen op deze akte geen vereniging van eigenaars wordt vermeld, dan bent u niet verplicht om een vereniging in te schrijven. Er kan wel sprake zijn van een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze kunt u wel op vrijwillige basis inschrijven in het Handelsregister. Neem daarvoor contact op met de KvK.

 • Wie is de bestuurder van een VvE?

  Het bestuur van de VvE bestaat uit één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er 2 of meer zijn. Ook kan in een vergadering van appartementseigenaars zijn besloten tot een ander aantal bestuurders dan in de splitsingsakte is vermeld. Tot 1992 sprak de wet niet over een bestuurder, maar werd de term ‘administrateur’ gebruikt. Volgens de wet is de administrateur nu de bestuurder. Daarnaast kan er nog een administrateur worden benoemd als gevolmachtigde. Dit kan eventueel een organisatie zijn die de VvE beroepsmatig beheert.

Staat uw vraag er niet tussen?