Inschrijven Vereniging van Eigenaars

Verenigingen van eigenaars moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister. Heb je jouw vereniging nog niet geregistreerd? Doe dat dan direct via onderstaand formulier.

Hoe schrijf ik mijn VvE in?

Een VvE zonder ondernemingsactiviteiten kun je schriftelijk inschrijven. Wel moet je kopieën van legitimatiebewijzen van de bestuurder(s) en een eventuele gevolmachtigde (administrateur) meesturen. Gebruik voor de inschrijving deze formulieren:

Welke gegevens moet ik doorgeven?

Je moet de naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de vereniging van eigenaars (VvE) inschrijven. Een VvE kan één of meer bestuurders hebben. Als er een administrateur is, kan deze ook ingeschreven worden. Ook wordt een afschrift van de notariële splitsingsakte of een uittreksel van de notariële akte met daarin de statuten opgenomen. Als de VvE is opgericht op of na 1 juli 2008, moeten dit officieel gewaarmerkte akten zijn. Als de VvE vóór 1 juli 2008 is opgericht, moet dit een door één van de bestuurders gewaarmerkt exemplaar van de splitsingsakte zijn. VvE’s hoeven geen jaarrekeningen bij KVK in te leveren.

Wat gebeurt er als de VvE zich niet inschrijft?

Het is wettelijk verplicht om een VvE in te schrijven. Deze plicht bestaat al tientallen jaren voor de andere formele verenigingen in Nederland en geldt nu ook voor de VvE. Niet inschrijven is een overtreding (Wet economische delicten).

InfoPage