Inschrijving stille maatschap

Stille maatschappen met een onderneming moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Als de stille maatschap geen onderneming exploiteert, is inschrijving niet mogelijk. Aan de hand van de criteria voor een onderneming kunt u nagaan of sprake is van een onderneming volgens de Handelsregisterwet.

Hoe schrijf ik een stille maatschap in?

Na het invullen van uw gegevens moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel om uw inschrijving definitief te maken. Dat kan alleen op afspraak. Inschrijven kan bij elk kantoor. Bij de inschrijving heeft u de volgende inschrijfformulieren nodig:

U moet ook een geldig legitimatiebewijs meenemen, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Op de formulieren staat of u nog andere documenten nodig heeft, zoals een huurovereenkomst of een maatschapscontract.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een maatschap?

  Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk het voordeel dat daaruit ontstaat met elkaar te delen. De inbreng van de maat kan bestaan uit geld, (genot van) goederen of arbeid. Meer informatie over een maatschap.

 • Wat is een stille maatschap?

  De stille maatschap is een maatschap met als bijzonder kenmerk dat niet naar buiten toe wordt opgetreden in het economisch verkeer onder een gemeenschappelijke naam. Zowel in de landbouw als bij de vrije beroepen bestaan veel onderlinge afspraken. Bijvoorbeeld over het samen aankopen en gebruiken van een machine, huren of kopen van een kantoorpand, beschikken over abonnementen/een bibliotheek, huren of verhuren van melkquota of braak laten liggen aanpalende grond en dat gesubsidieerd krijgen. Dergelijke afspraken worden vaak vastgelegd in een stille maatschap en zijn (als het fiscale consequenties heeft) bekend bij de Belastingdienst.

 • Onder welke naam schrijf ik de stille maatschap in?

  In het Handelsregister wordt de onderneming geregistreerd en apart daarvan degene aan wie de onderneming toebehoort. De onderneming draagt een zogeheten handelsnaam (waarmee de onderneming naar buiten treedt). Degene die de onderneming exploiteert, heeft ook een naam. Dat kan de naam van een persoon zijn, maar ook van een vof, bv, (stille) maatschap, etc.

  In de handelsnaam van de onderneming kunnen niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen. Wanneer dit wel het geval is, is er feitelijk niet langer sprake van een stille maatschap aangezien het samenwerkingsverband dan naar buiten toe optreedt onder een gemeenschappelijke naam. In de naam van de stille maatschap moeten voor de registratie de woorden ´stille maatschap´ wel worden opgenomen. Dit is noodzakelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen een openbare en stille maatschap.

  Let op: wanneer extern onder de naam van de stille maatschap wordt opgetreden, wordt dit samenwerkingsverband al snel als openbare maatschap gezien. Daarom is het van belang, de woorden ‘stille’ of ‘maatschap’ alleen intern te gebruiken. Gebruik voor extern optreden – aan- en verkopen bijvoorbeeld - de gekozen handelsnaam van de onderneming waarin niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen.

 • Mijn stille maatschap heeft geen onderneming. Wat nu?

  Een stille maatschap zonder onderneming kan niet worden ingeschreven in het Handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld als uw activiteiten te gering zijn om als onderneming te worden gekwalificeerd (zie de criteria voor een onderneming).

  De Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken onderhoudt vooralsnog een afzonderlijk register voor de landbouw, tuinbouw en visserij waarin dergelijke samenwerkingen worden opgenomen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld hobbyboeren zonder registratie in het Handelsregister toch blijven voldoen aan de verplichting tot het doen van opgaven aan de Dienst Regelingen.

 • Waarom kunnen stille maatschappen met een onderneming zich nu wel inschrijven met het Handelsregister?

  Diverse partijen hebben gepleit voor de opname van deze rechtsvorm in het Handelsregister, zoals intermediairs in de landbouwsector, de land- en tuinbouworganisaties en andere groepen die de stille maatschap als rechtsvorm adviseren of gebruiken. Omdat alle ondernemingen verplicht ingeschreven moeten staan, is besloten de inschrijving van ondernemingen toebehorende aan stille maatschappen in het Handelsregister toe te staan.

Staat uw vraag er niet tussen?