Inschrijving vestigingen van stichtingen en verenigingen

Niet alleen de vereniging of stichting zelf, óók de vestiging

Naast de inschrijving van de stichting en de vereniging, moeten ook de vestigingen van stichtingen en verenigingen worden ingeschreven in het Handelsregister.

Wat wordt onder een vestiging verstaan?

In de Handelsregisterwet staat deze definitie van een vestiging: Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.

Moet ik de vestiging van mijn vereniging of stichting inschrijven?

In het schema inschrijving vestigingen voor stichtingen en verenigingen zie je snel of je de vestiging moet inschrijven.

InfoPage