Uw gegevens in het Handelsregister

Het Handelsregister is een openbaar register. Dit is van belang voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Adressen en andere algemene, feitelijke gegevens van ondernemingen uit het Handelsregister zijn daarom zichtbaar voor iedereen. Deze gegevens moeten volgens de wet ingeschreven worden in het Handelsregister.

Ongewenste mailings of telefoontjes

Om ongewenste mailings of verkooptelefoontjes te voorkomen, heeft u een aantal mogelijkheden, waaronder de non-mailing-indicator.

Privé-adressen van functionarissen

Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen uit het Handelsregister zijn niet openbaar. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen. Meer informatie over privé-adressen.

Controle op rechtspersonen

De persoonsgegevens uit het Handelsregister worden beschikbaar gesteld aan de Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij controleren zowel de bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen als hun directe omgeving (familieleden, levenspartner). Dit gebeurt om misbruik (bijvoorbeeld witwassen of faillissementsfraude) te voorkomen. Meer informatie over de controle op rechtspersonen.