Uw gegevens in het Handelsregister

Het Handelsregister is een openbaar register. Dit is van belang voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer; zodat u weet met wie u zaken doet. Daarom zijn de adressen en andere gegevens van ondernemingen beschikbaar voor iedereen. Dat geldt ook voor de gegevens van uitgeschreven bedrijven en organisaties i.v.m. de aansprakelijkheid en eventuele schulden die gemaakt zijn in het verleden. Welke gegevens dit zijn, is bepaald in de Handelsregisterwet.

Ongewenste mailings of telefoontjes

Niemand zit te wachten op ongewenste post- of e-mailingen, telefonische verkoop of verkoop aan de deur. Het hoort echter wel bij het ondernemen; het zijn manieren om nieuwe klanten te vinden. Voorkomen kunt u dit niet maar er zijn mogelijkheden, waaronder de non-mailing-indicator, om de overlast te beperken.

Privé-adressen van eigenaren en bestuurders

De privéadressen van eigenaren en bestuurders zijn geregistreerd in het Handelsregister. Sommige zoals die van eenmanszaken en maatschappen zijn openbaar. Bij rechtspersonen zoals een bv is dat niet het geval. Maar wat nu als het woonadres hetzelfde is als het bedrijfsadres? Meer informatie over privéadressen.

Controle op rechtspersonen

Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gebruikt de persoonsgegevens uit het Handelsregister om zowel de bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen als hun directe omgeving (familieleden, levenspartner) te controleren. Dit gebeurt om misbruik zoals witwassen of faillissementsfraude, te voorkomen. Meer informatie over de controle op rechtspersonen.