Privé-adres in het Handelsregister

Het Handelsregister is een openbaar register met adressen en andere gegevens van ondernemingen en rechtspersonen. Deze zijn zichtbaar voor iedereen. In het Handelsregister staan vestigingsadressen en privé-adressen. Het vestigingsadres is de plaats waar de activiteiten van een bedrijf worden uitgevoerd. Dit vestigingsadres is altijd openbaar. Bij privé-adressen hangt dit af van de rechtsvorm.

Openbare privé-adressen

Bij eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privé-adressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar, omdat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderneming.

Niet-openbare privé-adressen

Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet.

Wat doet de KvK met mijn privé-adres?

Privé-adressen van eigenaren, vennoten en maten staan op het uittreksel van uw bedrijf. Deze uittreksels zijn door een ieder in te zien. De privé-adressen worden niet verstrekt in adresbestanden.

Kan ik mijn privé-adres afschermen

Ja, als openbaarheid van uw privé-adres kan leiden tot een bedreigende situatie is dat mogelijk. U moet dan bij de KvK motiveren waarom u vindt dat uw privé-adres moet worden afgeschermd in het Handelsregister. Voorwaarde is dat uw privé-adres in de Basisregistratie Personen (BRP) de indicatie ‘geheim’ heeft. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Ook moet u een geheim telefoonnummer hebben en alle mogelijke maatregelen hebben genomen om de bekendheid van uw privé-adres te verminderen (bijvoorbeeld niet vermelden op Facebook of LinkedIn).

Voor het afschermen van uw privé-adres in het Handelsregister kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel. Als aan de voorwaarden is voldaan zal het privé-adres afgeschermd worden in het Handelsregister. Medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen het privé-adres wel blijven inzien.

Voor functionarissen van rechtspersonen is deze procedure niet nodig. Hun privé-adressen zijn standaard afgeschermd in het Handelsregister.

Wat als mijn privé- adres ook bedrijfsadres is?

Het adres van uw bedrijf staat op het uittreksel en wordt geleverd in adresbestanden. Ook internetgidsen en internetkaarten (zoals bijvoorbeeld Google Maps) gebruiken deze adresbestanden. Als u niet wilt dat uw privé-adres, dat tevens uw bedrijfsadres is, op bijvoorbeeld Google Maps verschijnt kunt u een non-mailing-indicator activeren.

Het Handelsregister is een openbaar register omdat het van belang is voor de rechtszekerheid dat bedrijfsgegevens kunnen worden gecontroleerd. In het economisch verkeer wordt het vestigingsadres niet afgeschermd. Afscherming van het privé-adres in het Handelsregister leidt dan ook niet tot afscherming van datzelfde adres als vestigingsadres. Als u niet wilt dat uw privé-adres eenvoudig te raadplegen is via het Handelsregister, kunt u overwegen uw bedrijf op een ander adres in te schrijven en uw privé-adres laten afschermen.

Inzien privé-adressen voor functionarissen

Bent u een medewerker van een bestuursorgaan, advocaat, deurwaarder of notaris? Dan kunt u autorisatie aanvragen voor inzien van privé-adressen.