Gebruik van uw gegevens beperken

Bedrijven en organisaties gebruiken de gegevens uit het Handelsregister ook voor reclame- en marketingdoeleinden. Wilt u dit beperken, dan heeft u een aantal mogelijkheden.

Bel-me-niet Register

Met het Bel-me-niet Register meldt u uw telefoonnummer (vast en mobiel) aan tegen ongevraagde telemarketing. Na registratie mogen bedrijven u niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Tenzij u klant bent (geweest) van het betreffende bedrijf, of zelf heeft gevraagd om de telefonische communicatie. Bedrijven en organisaties moeten voordat ze gaan bellen eerst het Bel-me-niet Register raadplegen.

Het Bel-me-niet Register is alleen bedoeld voor natuurlijke personen in Nederland. Dat zijn consumenten en bepaalde bedrijven zoals vennootschappen onder firma, maatschappen en eenmanszaken. Een bv, nv of andere rechtspersoon kan geen telefoonnummers blokkeren.

Verkoop per post of aan de deur

Als u niet wilt dat afnemers van gegevens uit het Handelsregister u benaderen met ongevraagde geadresseerde reclamepost of verkoop aan de deur, dan kunt u de non-mailing-indicator (NMI) bij de Kamer van Koophandel activeren. Deze NMI leveren wij mee bij de verstrekking van uw gegevens aan afnemers. De afnemer weet dus dat u geen ongevraagde reclame per post wilt ontvangen of verkoop aan uw deur wilt. Gebeurt dit toch dan kunt u het bedrijf hierop aanspreken.

Ongevraagde digitale berichten (spam)

Het versturen van digitale berichten met een commercieel, ideëel of liefdadigheidsdoel is in Nederland verboden. Tenzij de ontvanger toestemming heeft gegeven. Het gaat hierbij niet alleen om e-mail maar ook om berichten via telefoon (sms of mms), fora en social media zoals Twitter en Facebook. Als u spam ontvangt kunt u een klacht indienen tegen de afzender bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Meer informatie

Privacy en open data en het Handelsregister